Half miljoen voor betere zorg door nieuwe technologie

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

01-12-2016

Voor het derde jaar reikte het 'Pioneers in Health Care Innovatiefonds' van de Universiteit Twente (UT), Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Menzis een half miljoen euro uit voor het stimuleren van samenwerkingsinitiatieven die leiden tot nieuwe technologie├źn waardoor de zorg voor pati├źnten verbetert. Op 29 november 2016 zijn de vouchers door Albert van der Berg, directeur UT onderzoeksinstituut MIRA, overhandigd in MST in Enschede.

"Het Pioneers in Healthcare fonds vult de 'gap' tussen zorgprofessionals en technische wetenschappers. De uitgereikte vouchers dragen financieel bij aan technisch-wetenschappelijk onderzoek naar vraagstukken in de zorg. Om de juiste mensen bij elkaar te krijgen zet het fonds actief in op matchmaking. Naast het realiseren van voor de hand liggende problemen ('laag hangend fruit') faciliteert het fonds ook nadrukkelijk serendipiteit, oftewel, het mogelijk maken van onverwachte kansen.

De 23 ingediende onderzoeksvoorstellen zijn beoordeeld op de verwachte kwaliteitsverbetering, de technologische uitdaging, de mate van samenwerking en de toepasbaarheid in de kliniek. De voorstellen zijn beloond met een 'Pioneers in Healthcare Voucher' t.w.v. 50.000 euro.

"Door dit PIH-initiatief verbinden we wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties aan elkaar. De vier partners dragen zo bij aan het vergroten van de waarde en betaalbaarheid van de patiëntenzorg. Dit sluit aan bij het gedachtegoed Value Based Healthcare, zorg voor verbetering, dat in de zeven Santeonziekenhuizen is omarmd als leidraad voor de verdere ontwikkeling van de zorg. Ook daar treedt Menzis op als partner. Samen verhogen we daarmee op termijn de kwaliteit van leven en brengen we tegelijkertijd de zorgkosten naar beneden", aldus Bas Leerink voorzitter Raad van Bestuur MST.
Meindert Schmidt, voorzitter Raad van Bestuur ZGT: "Pioneers in Healthcare is een geweldige stimulans om bestaande behandelingen te verbeteren en nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen. Dat is voor ZGT heel belangrijk. Onze medisch specialisten werken intensief samen met onderzoekers binnen en buiten het fonds. Professionals weten elkaar beter te vinden én zien welke kennis en kunde waar inzetbaar is. De uitreiking van de Pioneers of Healthcare vouchers maken dat mede mogelijk. En het leidt ertoe dat wij nog beter tegemoet komen de aan behoeften en wensen van patiënten."

Eén van de projecten is gefinancierd door Menzis (Menzis Innovatievoucher). "Wij vinden als mede-initiatiefnemers van dit Innovatiefonds dat dit een belangrijke bijdrage levert aan de continue verbetering van de zorg in onze ziekenhuizen. Daar profiteert de patiënt uiteindelijk van" Barbara de Greeff.  

WINNENDE ONDERZOEKSVOORSTELLEN 2016

1. Snelle point-of-care sepsis test

Een snelle en betrouwbare diagnose van sepsis zal de behandeling hiervan verbeteren en vele levens redden. De huidige manier van testen is of te traag, zoals met bloedkweek, of onbetrouwbaar, omdat de testen gebaseerd zijn op slechts één biomarker. We zouden ons bestaande point-of-care bloed analyse platform willen uitbreiden voor het kwantificeren van meerdere biomarkers zowel in oplossing als op het cel oppervlak. Door meerdere bekende sepsis biomarkers in één test te gebruiken, die met minimale monster bewerking binnen 30 minuten antwoord geeft, verwachten we significant hogere sensiviteit en specifiteit te verkrijgen in een vorm geschikt voor testen aan het bed.

2. Biomarkers bij mesenteriaal ischemie

Mesenteriaal ischemie kent een hoge mortaliteit en morbiditeit, omdat het vaak (te) laat ontdekt wordt. Het belangrijkste euvel is vroege detectie, vooral bij acute problemen. Biomarkers zijn sinds een aantal jaar opgekomen voor diagnostisering. Door de ontwikkeling van een Lab-on-a-Chip test beogen wij patiënten en artsen een minimaal invasieve, eenvoudige en relatief goedkope bloedtest te bieden. Hiermee wordt vroege detectie en snellere behandeling mogelijk, wat zal leiden tot lagere mortaliteit, morbiditeit en kosten. Met deze voucher willen wij onderzoeken welke technieken we kunnen gebruiken om de chip te bouwen.

3. Snelle microsensor om bacteriële infecties bij COPD exacerbaties te diagnosticeren

COPD (chronische bronchitis met rek uit de long) is een gigantisch probleem wereldwijd. Patiënten met COPD hebben 1-3 keer per jaar een opvlamming. De helft hiervan wordt veroorzaakt door een infectie, deels door bacteriën. In de acute fase snel onderscheid kunnen maken van wel of geen bacteriële oorzaak van deze opvlamming kan overbehandeling, bijwerkingen en resistentie voorkómen en kosten verlagen. Een bacteriële oorzaak kan met behulp van meting van akoestische, colorimetrische microdevices en kleureigenschappen van sputum snel gediagnostiseerd worden.

4. Ontwikkeling van een diagnostisch apparaat voor obstructief slaap apneu gebruik makend van een neussensor die gelijktijdig zuurstofsaturatie en ademhaling kan meten. Snelle diagnose en behandeling van obstructief slaap apneu, een slaapgerelateerde aandoening die wordt gekarakteriseerd door ademstops, is essentieel. Onbehandeld, is obstructief slaap apneu gelinkt aan hypertensie, hartritmestoornissen, hartfalen en hartaanvallen. Polysomonografie, de gouden standaard in diagnostiek, is kostbaar en niet breed beschikbaar, wat leidt tot lange wachtlijsten en vertraging voor zorgbehoevende patiënten, Daarom is het doel van deze studie om een draagbare, niet-invasieve, mobiele telefoon georiënteerde technologie te ontwikkelen om niet alleen te screenen op obstructief slaap apneu maar met name om dit te diagnosticeren in de thuissituatie, gebruikmakende van een innovatieve neussensor waarmee zuurstof saturatie en ademhaling simultaan kunnen worden gemeten.

5. Laagveld MRI als diagnosticum voor het simultaan differentiëren tussen mogelijke oorzaken van problematische knieprothesiologie (MRIPro)

Er bestaat tot op heden geen diagnostisch instrument om simultaan te kunnen differentiëren tussen verschillende oorzaken voor (aanhoudende) pijn en/of instabiliteitsklachten na plaatsing van een primaire totale knie prothese. Om tot een effectieve behandelstrategie te komen ondergaan patiënten derhalve een verscheidenheid aan (radiologische) onderzoeken en/of (vervolg) consulten. Vanwege haar metaalartefact reducerende eigenschappen biedt laagveld MRI de mogelijkheid om simultaan te differentiëren tussen verschillende oorzaken voor problematische knieprothesiologie waarop gerichte behandel strategieën kunnen volgen. Deze studie is gericht op het opstellen en valideren van een scan protocol met laagveld MRI om zodoende simultane differentiaal diagnostiek rondom problematische knieprothesiologie mogelijk te maken.

6. Diabetes en Leefstijl Coaching Project Twente (DELICATE)

Onvoldoende bewegen, vaak vanaf jonge leeftijd, leidt tot gezondheidsproblemen zoals diabetes mellitus type 2. Behandelingen gericht op leefstijlaanpassing zijn dringend gewenst maar tot nu toe weinig succesvol. Hier wordt een toepassing ontwikkeld die bij diabetes patiënten ambulant gegevens verzamelt die regulier niet beschikbaar zijn maar wel noodzakelijk voor inzicht in de individuele glucoseregulatie (beweging, slaap, voeding, continue glucosemonitoring). De uitdagingen zijn om patiënten te typeren op basis van deze data (huidige project), en uiteindelijk een draagbaar geautomatiseerd gepersonaliseerd coaching systeem te ontwikkelen gericht op gezond gedrag en betere glucoseregulatie, dat rekening houdt met alle relevante individuele factoren waaronder de insulinegevoeligheid (vervolgproject).

7. Diabetische voeten in de spotlight

Suikerziekte is een veel voorkomende volksziekte (momenteel 1 miljoen in ons land). Twee procent hiervan ontwikkelt voetwonden, die bij 15% gevolgd wordt door een teen, voet- of onderbeenamputatie. Vroegtijdige opsporing van wonden en behandeling kan een amputatie voorkomen. Inmiddels is duidelijk, dat plaatsen met een verhoogde temperatuur in de voet een aanwijzing zijn voor het ontstaan van een wond. Het doel van dit project is een camera-gebaseerd monitoringssysteem voor thuis te ontwikkelen dat de patiënt en de professional vroegtijdig inzicht geeft in de ontwikkeling van complicaties van de voet, zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden een wond te voorkomen.

8. Zelfmanagement en telemedicine bij patiënten met COPD en chronisch hartfalen

We willen een motiverend zelfmanagementprogramma ontwikkelen voor in de thuissituatie van patiënten met COPD en hartfalen. Met behulp van telemedicine (actieplannen voor zelfbehandeling van exacerbaties, een avatar voor betere communicatie en persoonlijke feedback, sensoren in inhalatoren voor het verbeteren van therapietrouw en een test voor het bepalen van de oorzaak van kortademigheidsklachten) wordt zelfmanagement beter mogelijk en afgestemd op de patiënt. Dit zal leiden tot betere beslissingen en een vroegere start van de juiste zelfbehandeling in de thuissituatie. Dit is met name van belang bij kwetsbare oudere patiënten met COPD en hartfalen, met eventueel ook nog andere ziekten.
9. "Up and go" na een heupfractuur

Functioneel herstel en terugkeer naar de eigen woonsituatie na een heupoperatie is suboptimaal, heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van de oudere en leidt tot hoge zorgkosten. "Up and go" na een heupfractuur richt zich op de ontwikkeling van een technologie ondersteunde dienst die de voortgang van de oudere in zijn revalidatie proces tot 6 maanden na operatie monitort, deze informatie toegankelijk maakt voor de betrokken zorgprofessionals zodat op het juiste moment door de juiste professional gehandeld kan worden. Daarnaast kunnen gepersonaliseerde motiverende feedback en adviezen gegeven worden aan de oudere om zelf de revalidatie te optimaliseren.

BRON: Medisch Spectrum Twente

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact