Gelre oefent ramp op ic met Lotus-patiënten

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

29-11-2016

Het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn heeft dit weekend Lotus-patiënten ingezet op de ic bij een rampenoefening. Het is voor het eerst in Nederland dat een ramp met ‘patiënten’ op de ic is nagebootst.

Ziekenhuizen zijn verplicht een ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) te hebben. Ziekenhuispersoneel in Nederland krijgt wel training over het handelen bij een ramp, maar vaak houdt die op zodra een patiënt op de SEH is aanbeland. De verdere ziekenhuisrespons bij rampen wordt wel op papier geoefend, maar de praktijk op de ic en op de ok wordt zelden uitgewerkt.

Annemarije Braber, internist-intensivist in het Gelre ziekenhuis, nam samen met de werkgroep rampenopschaling ic, het initiatief voor de oefening. Betrokken bij de rampenoefening in Apeldoorn is ook Harry Naber, anesthesioloog in Isala Zwolle. Hij introduceerde de Amerikaanse cursus Fundamental Disaster Management (FDM) in Nederland en heeft daarvoor een groep instructeurs, onder wie Annemarije Braber, samengesteld van verschillende origine: internisten-intensivisten, een chirurg-intensivist en anesthesiologen-intensivisten van zowel civiele als militaire origine. Naber: ‘Op basis van de bevindingen van deze instructeursgroep is er een plan gemaakt om de respons van een ic bij rampen te structureren genaamd ICOS: ic-opschalingsystematiek.’

Doel van de oefening in Apeldoorn was het toetsen van het ZiROP en van dit opschalingssysteem in het bijzonder. Naber: ‘Het gaat om een flitsramp. Met de ervaringen van deze oefening kunnen we een pandemisch rampscenario uitwerken.’ Het ziekenhuis zette een extra team in op de ic van twee intensivisten en twee arts-assistenten en tien ondersteuners zoals verpleegkundigen en secretaresses. Er zijn vier Lotus-patiënten als slachtoffers uit de zwaarste categorie, T1, op de ic ‘opgenomen’. Braber: ‘Het ICOS-protocol heeft zo goed gewerkt dat de patiënten en reguliere staf nauwelijks merkten dat we vier T1-slachtoffers op de ic op verschillende kamers hebben opgenomen. Uiteraard hebben we de familie en patiënten op de hoogte gebracht van de oefening. De oefening gaf ons goed inzicht over de communicatielijnen tijdens een ramp.’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact