Toetsing topinkomens valt slecht bij LHV

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

28-11-2016

Onder huisartsen is onrust ontstaan over een brief van registerdienst CIBG, dat wil toetsen of zij onder de Wet normering topinkomens vallen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) raadt haar achterban aan de vragenlijst niet in te vullen, en vraagt minister Edith Schippers van VWS om opheldering.

De Wet Normering Topinkomens (WNT) schrijft voor dat topbestuurders van (semi)publieke instellingen niet meer mogen verdienen dan een ministerssalaris. De WNT geldt voor Wtzi-instellingen en instellingen voor jeugdzorg, maar eenmanszaken, maatschappen, vof’s en cv’s zijn uitgezonderd.

Registerdienst CIBG van het ministerie van VWS heeft medio november een brief gestuurd naar bijna 11.000 huisartsen, tandartsen en paramedici die zich volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in een bv, nv, vereniging of coöperatie hebben georganiseerd. Volgens het CIBG vallen zij, omdat ze anders zijn georganiseerd, mogelijk wel onder de WNT. In de brief worden vier vragen gesteld, die voor 30 november moeten worden beantwoord, en duidelijkheid moeten geven over de vraag of de betrokkenen WNT-plichtig zijn. In dat geval moeten zij jaarlijks gegevens over bezoldiging en ontslagvergoedingen aanleveren aan het CIBG, zodat vervolgens het ministerie van Binnenlandse Zaken daarmee kan toetsen of zij zich aan de WNT houden.

Maar de brief is in het verkeerde keelgat geschoten bij de LHV, en de belangenverenigingen voor tandheelkundigen (KNMT) en apothekers (KNMP). Ze wijzen in een gezamenlijke brief richting het CIBG op de WNT-wettekst die stelt dat vrije beroepsbeoefenaren, zoals medisch specialisten en huisartsen, niet onder de WNT vallen. Ze noemen het door de CIBG ingenomen standpunt niet juist en de gestelde vragen irrelevant.

De brief is ook naar minister Schippers verzonden. De drie organisaties willen dat Schippers helderheid verschaft over de positie van alle huisartsen, apothekers en tandartsen. Dit met het oog op een uitbreiding van de WNT die minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken voorbereidt: hij wil dat de wet van toepassing wordt op alle medewerkers in de (semi-)publieke sector. In het voorstel tot uitbreiding is al een uitzondering opgenomen voor medisch specialisten in loondienst van een ziekenhuis. Volgens de LHV zijn de meeste huisartsen in een maatschap georganiseerd, maar wordt een klein deel wel geraakt door de brief. Van het CIBG vragen de organisaties om de beantwoordingstermijn in ieder geval te verlengen tot het moment dat er een nader gesprek heeft plaatsgevonden.

Voor 2017 is de algemene WNT-norm vastgesteld op 181.000 euro. Voor  de zorgsector bestaat  een gevarieerde maximumsalarisnorm. Afhankelijk van de complexiteit van een instelling varieert deze van 99.000 tot 181.000 euro.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact