Certe en Roche Diagnostics gaan strategische samenwerking aan

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

28-11-2016

Certe en Roche Diagnostics tekenden donderdag 24 november een meerjarenovereenkomst, waarin naast nieuwe laboratoriumapparatuur de strategische samenwerking op het gebied van innovaties expliciet is benoemd.

 

De overeenkomst zorgt ervoor dat Certe gebruik gaat maken van de internationale expertise en state-of-the-art apparatuur van Roche Diagnostics. Door in Noord-Nederland met dezelfde apparatuur te werken, wordt bovendien de zorg voor de patiënt beter geborgd. Waar in de regio de patiënt zich ook beweegt, de zorgverlener heeft de juiste en uniforme uitslagen voorhanden op basis waarvan hij of zij snel kan handelen.

Certe laboratoria met de nieuwste apparatuur
De afgelopen jaren heeft Certe grote slagen gemaakt om in haar laboratoria aan de Van Swietenlaan en het Damsterdiep in Groningen, maar ook in het Martini Ziekenhuis, Wilhelmina Ziekenhuis, De Tjongerschans, OZG, Refaja Ziekenhuis en MCL in te richten met de nieuwste apparatuur. Zowel klinisch-chemische als een deel van de medische microbiologische bepalingen worden op identieke  apparatuur gedaan, hetgeen de efficiency aanzienlijk vergroot. Daarnaast worden werkwijzen, protocollen en referentiewaarden op de diverse locaties geüniformeerd en wordt een
ICT-infrastructuur opgezet voor de afstemming tussen locaties binnen de regio. Het uiteindelijke doel daarvan is te komen tot een plaats-onafhankelijk ‘virtueel’ laboratorium.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Door vaktechnische en digitale innovaties is de zorgsector aan snelle veranderingen onderhevig. Tegelijk verandert ook de klantvraag. Zowel Roche als Certe zien het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om doelmatige en betaalbare diagnostiek aan te bieden voor nu en in de toekomst. Door de strategische samenwerking met Roche Diagnostics heeft Certe niet alleen de beschikbaarheid over state-of-the-art apparatuur, maar ook toegang tot de laatste kennis en innovaties op het gebied van medische diagnostiek.

Uniform diagnostisch platform in Noord-Nederland
Harjan van Dam, bestuurder Certe: “We zijn verheugd over de samenwerking. We hebben een aanbestedingstraject doorlopen met enkele grote spelers op dit gebied. Daarbij hebben we ook gekeken naar strategische innovatie op het gebied van medische diagnostiek. Op basis van flexibiliteit, kwaliteit en innovatie sluit Roche het beste aan bij onze wensen. Deze apparatuur voldoet aan de laatste stand van de techniek en kennis van de markt. Ook het UMCG werkt met deze apparatuur. Dankzij de (ziekenhuis)locaties waar Certe werkzaam is, ontstaat er een uniform strategisch platform in Noord-Nederland dat over dezelfde apparatuur beschikt en daardoor eensluidende uitslagen kan garanderen. Dit voorkomt eventuele interpretatieverschillen en komt daarmee ten goede aan de zorg voor de patiënt. Het snel beschikken over de gegevens is daarbij van groot belang. Met de samenwerking vergewist Certe zich er bovendien van dat we actief betrokken worden bij de innovatieprocessen van Roche die de dienstverlening van Certe ook voor de toekomst bevorderen. Zo kunnen we de diagnostiek nu én in de toekomst borgen.”

Focus, innovatie en mensen
Mark Osewold, general manager Roche Diagnostics Nederland: “Het strategische partnership tussen Certe en Roche Diagnostics levert een belangrijke bijdrage aan de stap voorwaarts die de gezondheidszorg in Noord-Nederland maakt. In een tijd waarin kostenbewustzijn groeit, zorgen samenwerkingen zoals deze ervoor dat laboratoriumprofessionals en patiënten toegang krijgen tot de meest innovatieve diagnostische oplossingen en de efficiency in het hele zorgproces wordt vergroot. Bij Roche Diagnostics zijn we er trots op dat Certe vertrouwen heeft in het plan om de visie en innovatieve bijdragen van beide partijen samen te brengen. Onze strategische kracht van focus, innovatie en mensen gaat harmonieus samen met Certe en samen doen we wat patiënten nodig hebben. Nu, en in de toekomst.”

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact