IGZ: ‘Veel meer calamiteitenmeldingen in 2016’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

16-11-2016

Ziekenhuizen en andere aanbieders van medisch-specialistische zorg hebben in de eerste helft van 2016 veel vaker melding gemaakt van calamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg dan in eerdere jaren. Naar verwachting komt de teller aan het einde van het jaar uit op ongeveer 1504 verplichte meldingen, terwijl dat er in 2015 958 waren.

Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over meldingen over 2015 en de eerste helft van 2016. Ziekenhuizen zijn verplicht calamiteiten te melden en zijn deze volgens de inspectie beter gaan herkennen. Dat er meer meldingen zijn gedaan, betekent niet dat de zorg minder veilig wordt, benadrukt de inspectie.

In totaal ontvangt de IGZ jaarlijks ongeveer 10.000 meldingen over fouten, incidenten en andere potentieel risicovolle situaties in de zorg. Behalve voor calamiteiten bestaat er ook een meldingsplicht voor geweld binnen een zorgrelatie en ontslag wegens disfunctioneren. Het aantal niet-verplichte meldingen waarbij werd gemeld dat er ‘mogelijk’ sprake was van een calamiteit neemt sterk af, van 174 in 2016 naar 28 in de eerste helft van 2016.

Volgens de IGZ zijn ook meer ziekenhuizen aan nazorg gaan doen na een calamiteit. In 2016 zou 91 procent van de ziekenhuizen nazorg bieden, terwijl ze dat niet verplicht zijn. De inspectie wil in de komende periode gaan kijken of de geboden nazorg wel voldoende van kwaliteit is.

Van de 1609 tuchtzaken tegen zorgverleners (in alle sectoren) die het tuchtcollege in 2016 behandelde, waren er in 2015 24 aangedragen door de inspectie. In de eerste helft van 2016 zijn dat er al 19. Volgens de inspectie vallen vooral  calamiteiten rond het inbrengen van neusmaagsondes op.

In 2015 legde de inspectie drie mensen een boete op vanwege het onterecht voeren van de artsentitel; één van hen voerde ook onterecht de titel van huisarts. Daarnaast kregen twee artsen een boete voor het onterecht voeren van respectievelijk de titels van psychiater en specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast presenteerde iemand zich als arts en neuroloog, die in Nederland niet in het BIG-register ingeschreven stond en was er iemand die keuringsrapporten ondertekende als bedrijfsarts, terwijl hij geen arts was.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact