Genoeg animo voor functie onafhankelijk deskundig arts

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

10-11-2016

Voldoende artsen willen zich laten opleiden tot onafhankelijk deskundig arts (ODA), de nieuwe functie die dit jaar is bedacht voor de opsporing van zorgfraude. Dat meldt de KNMG, die eind dit jaar of begin 2017 hoopt de eerste tien ODA’s te kunnen inzetten.

Een onafhankelijk deskundig arts is een arts die een rol speelt bij strafrechtelijke onderzoeken rond vermoeden van zorgfraude, en dit jaar is bedacht als alternatief voor het instellen van een fraudemeldplicht voor artsen. Het idee is dat een ODA als tussenpersoon inzage krijgt in patiëntendossiers, maar enkel gegevens die relevant zijn voor een opsporingsonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) geanonimiseerd doorgeeft aan het OM. De functie is bedacht na overleg tussen artsenfederatie KNMG, het OM, fiscale opsporingsdienst FIOD, de Inspectie SZW en het ministerie van VWS. De functie van ODA is niet onomstreden: volgens sommige artsen en juristen wordt ermee getornd aan het medisch beroepsgeheim.

De KNMG, die verantwoordelijk is voor het werven en de betaling van de ODA, heeft op de vacature, waarvan de termijn deze week sloot, ‘voldoende belangstelling’ ontvangen, aldus KNMG-woordvoerder Maureen Schenk.

Zowel basisartsen, huisartsen, medisch specialisten, forensisch artsen als andere artsen konden reageren op de vacature. Na gespreksrondes zal de KMG besluiten welke kandidaten in opleiding gaan, een opleiding van 2,5 dag die wordt ingevuld in overleg met de betrokken andere partijen.

De ODA-functie is voor vijf jaar vastgelegd in een convenant. Tegenover de werkzaamheden staat ‘een bescheiden vergoeding’, aldus de KNMG.

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact