WHO-richtlijnen infectiepreventie operaties

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

04-11-2016

Voordat patiënten chirurgie ondergaan moeten ze eerst worden gewassen, maar niet geschoren. En antibiotica moeten alleen worden verstrekt voor of tijdens een operatie, niet na afloop.

Dat zijn een paar van de aanbevelingen op de lijst met  "Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection"  die de WHO bekend heeft gemaakt. De lijst omvat in totaal  29 aanbevelingen, opgesteld door een  reeks experts (onder wie artsen verbonden aan het AMC, UMCUtrecht en het Amphia-ziekenhuis) die daarbij gebruik maakten van reviews van het bestaande onderzoek op dit gebied.

De twee bijbehorende artikelen zijn  verschenen in The Lancet Infectious Diseases. Alle adviezen zijn  geformuleerd op basis van consensus tussen de deskundigen en evidentie van wisselende sterkte.

Het eerste artikel geeft een overzicht van 13 pre-operatieve adviezen. Behalve de al genoemde zijn dat onder meer: staak  eventuele immuunonderdrukkende medicatie niet; verbeter  de voedingstoestand van patiënten met een te laag gewicht;  geef patiënten die nasale dragers zijn van S. Aureus perioperatief mupiricine neuszalf, al dan niet in combinatie met het wassen van de huid met chloorhexidinegluconaat en, uiteraard: alle OK-medewerkers moeten hun handen wassen met antimicrobiële zeep.

Het tweede stuk geeft 16 intra- en postoperatieve adviezen, waaronder: houdt de lichaamstemperatuur van de patiënt normaal; gebruik een protocol om diens bloedglucose op peil te houden; zorg voor peri-operatieve oxygenatie. Verder geven de auteurs aanbevelingen over welke  desinfecterende middelen te gebruiken voordat een incisie wordt gemaakt en adviseren ze altijd  gebruik te maken van triclosan gecoat hechtingsmateriaal.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30398-X|

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30402-9

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact