UMCU kijkt verder dan citatie-index

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

28-10-2016

Het UMC Utrecht kijkt bij benoemingen van hoogleraren verder dan hun wetenschappelijke output in bladen met een hoge impactfactor. De kandidaten worden ook beoordeeld op andere kwaliteiten zoals onderwijs en maatschappelijke relevantie. Dat schrijft decaan Frank Miedema samen met stafadviseur Rinze Benedictus in Nature. Het UMCU laat weten dat de eerste hoogleraarsbenoemingen volgens deze methode al zijn gedaan.

Het nieuwe beleid past in de lijn van Science in Transition, de beweging waarmee Miedema en anderen sinds 2013 proberen de wetenschap te hervormen: door minder de nadruk te leggen op citatie-indexen en meer op maatschappelijke relevantie. Het sluit ook aan op het advies van de Gezondheidsraad van eerder deze maand, waarin wordt gesteld dat het onderzoek van umc’s best wat praktischer zou mogen zijn. 

In Nature beschrijven de Nederlanders hoe ze tot de nieuwe beoordelingssystematiek zijn gekomen: door veel te praten met onderzoekers, van jong tot oud. De kandidaten voor een leerstoel moeten nu een kort essay inleveren waarin ze onder meer uiteenzetten wat ze hebben bereikt op verschillende gebieden: wetenschappelijke output, onderwijs, klinische gericht werk, leidinggevende en academische functies (waaronder commissiewerk en reviewing) en maatschappelijke relevantie. Alle domeinen komen aan bod.

Het UMCU lijkt hiermee op de muziek vooruit te lopen, zo staat in het stuk: ‘We hebben ons niet laten verlammen door het idee dat echte verandering alleen mogelijk is door gezamenlijk op te trekken met financiers en vakbladen.’

Nature, 2016. Doi: 10.1038/538453a

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact