ANW-zorg niet alleen door praktijkhouders

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

21-09-2016

De verantwoordelijkheid voor de organisatie voor de ANW(avond-nacht-weekend)-diensten rust nu op de schouders van de praktijkhouders. Maar hun aandeel slinkt, terwijl het aantal freelancewaarnemers en hidha’s groeit. Tijd om het over een andere boeg te gooien.

In de huidige opzet van de ANW-spoedzorg zijn de praktijkhoudende huisartsen verantwoordelijk voor de organisatie van dit element van de zorg. Er doen zich echter verschillende problemen voor waardoor een andere opzet nodig is.

VPHuisartsen vindt dat de verantwoordelijkheid voor de ANW-spoedzorg op de schouders van álle werkzame huisartsen – hidha’s, waarnemers en praktijkhouders – hoort te rusten en niet alleen op die van praktijkhouders. De VPH beoogt daar consensus over te bereiken. De huisartsendienstenstructuur (HDS) zou de formele verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze ANW-spoedzorg moeten dragen en niet alleen de praktijkhouders.

Het aantal nieuw gevestigde praktijkhouders neemt de laatste jaren relatief af: van een groei van gemiddeld zestig praktijkhouders per jaar in het eerste decennium naar gemiddeld zestien per jaar in het tweede decennium. Van alle werkzame huisartsen was begin deze eeuw nog ruim 84 procent praktijkhouder, in 2015 is dat 68 procent. In 2025 zal bij ongewijzigd beleid en dalende of zelfs negatieve groei, tussen de 50 en 60 procent van de huisartsen nog praktijkhoudend zijn en verantwoordelijk voor de ANW-zorg (zie tabel 1).

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact