Apotheekhoudende huisartsen teleurgesteld

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

11-07-2016

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is teleurgesteld omdat minister Schippers de zogenoemde deelgebiedbenadering in de Geneesmiddelenwet niet wil wijzigen, zoals zij schrijft in een brief aan de Tweede Kamer.

align="">Dit betekent dat binnen één apotheekhoudende huisartsenpraktijk een deel van de patiënten die verder dan 3,5 kilometer bij een apotheek vandaan wonen wél medicijnen mag ophalen bij de huisarts en de andere patiënten niet. De LHV vindt dat patiënten daarmee geen goede toegang hebben tot goede farmaceutische zorg.

Schippers schrijft dat er op dit moment 428 vergunningen zijn voor apotheekhoudende huisartsen, waarvan er 43 zijn verleend aan huisartsen met patiënten die tussen de 3,5 en 4,5 kilometer afstand van een apotheek wonen. In het vergunningenbeleid wordt gekeken naar de bereikbaarheid van een apotheek met het openbaar vervoer. Schippers erkent in haar brief dat dit beleid verouderd is, omdat niet alle patiënten in staat zijn met het openbaar vervoer te reizen, dit kunnen binnen de openingstijden van de apotheek of omdat de reisduur bezwaarlijk is. Zij wil daarom het vergunningenbeleid verruimen door te kijken of de nabijgelegen apotheek een bezorgservice heeft. Als dat niet het geval is, krijgt de huisarts een vergunning voor het houden van een apotheek. De LHV vindt dat dit geen verbetering oplevert voor de patiënten. De huisartsenvereniging stelt dat sommige patiënten dan helemaal zijn aangewezen op de bezorgdienst ongeacht of ze dat zelf willen of dat het in hun situatie wenselijk is.

Simone Paauw

Lees ook:

10-05-2016   Een beoordeling-op-maat - Voorzitter LHV

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact