Vaak mismatch bij praktijkovername

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

11-07-2016

Startende huisartsen willen vaak een andere praktijk dan de stoppers aanbieden. Dat is een van de uitkomsten van Nivel-onderzoek naar praktijkovernames in de eerste praktijk, dat in opdracht van de Rabobank is gedaan.

align="">De onderzoekers enquêteerden eerstelijnszorgverleners, onder wie huisartsen. Hieruit bleek onder meer dat ongeveer 55 procent van de stoppende huisartsen zijn – want het zijn doorgaans mannen – praktijk het liefst aan een solist over zou doen. Dat matcht niet met de 11 procent starters die een solopraktijk willen. De nieuwste generatie huisartsen is relatief vaker vrouw, wil meestal liever geen praktijk aan huis, en neemt graag met een of meerderen samen een praktijk over. In de praktijk stellen de starters de eisen wel bij, blijkt uit hun toelichtingen:  ‘Selectiviteit heeft wat moeten inboeten door het weinige aanbod dat er is.’ Dat geldt voor de stoppers ook.

De onderzoekers vroegen ook in hoeverre de starters en stoppers goed beslagen ten ijs komen bij een praktijkovername. Bijna 40 procent van de startende huisartsen denkt voldoende financiële informatie te hebben, van de stoppers is dat ruim 70 procent. Opvallend is verder dat meer stoppers dan starters principiële bezwaren hebben tegen goodwill (34 versus 26 procent).

Volgens de onderzoekers neemt de uitstroom de komende vijf tot tien jaar sneller toe dan de instroom. Gezien de mogelijke mismatch van wensen, is het voor huisartsen die een opvolger zoeken dus zaak om daar tijdig mee te beginnen.

Sophie Broersen 

Lees ook:

14-10-2015   Vaak goodwill bij overdracht huisartsenpraktijk
05-03-2014   De ontastbare waarde van een praktijk
14-07-2009   Gezocht: opvolger in de Achterhoek

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact