SCP: ‘Zorg in top 3 maatschappelijke problemen’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

30-06-2016

Immigratie, samenleven en de zorg vormen volgens de Nederlandse bevolking de drie grootste maatschappelijke problemen. Dat blijkt uit het rapport ‘Burgerperspectieven’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vandaag over het tweede kwartaal van 2016 publiceert.

align="">Driekwart van de bevolking vindt dat er meer geld moet naar de zorg. Dit geldt overigens ook voor werkgelegenheid, armoedebestrijding en onderwijs. Het thema gezondheidszorg bevond zich volgens de metingen van het SCP tot 2011 onder aan de top 5 in het nationale ‘probleembesef’ en groeide toen flink. Sinds begin 2015 wordt het thema gezondheidszorg weer minder vaak genoemd.

Het SCP vroeg ook naar de sterke kanten van Nederland en noemt het ‘opvallend’ dat sommige thema’s worden genoemd bij de maatschappelijke problemen én bij de sterke punten. ‘Mensen zijn weliswaar tevreden over de kwaliteit van de gezondheidszorg, maar bezorgd over stijgende kosten en veranderingen in de (ouderen)zorg en de toekomst’, aldus het rapport.

Eva Nyst

SCP-rapport Burgerperspectieven

Lees ook:

14-06-2016   Bezuinigingen langdurige zorg geschrapt

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact