Prikkel om meer chronische zorg te leveren

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

17-06-2016

De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars met geld uit het Zorgverzekeringsfonds voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulatie....

align="">De risicoverevening compenseert zorgverzekeraars met geld uit het Zorgverzekeringsfonds voor verschillen in de samenstelling van hun verzekerdenpopulatie. Verzekeraars krijgen een hogere vergoeding voor in totaal 4,35 miljoen chronisch zieken. Ook wordt de compensatie verbeterd voor de verzekerden met de allerhoogste kosten.

Schippers vorig jaar kondigde vorig jaar in haar brief ‘Kwaliteit Loont’ al aan de compensatie voor verzekeraars zo te willen veranderen dat het lonend wordt dat zij zich met goede zorg juist op chronisch zieken en kwetsbare verzekerden richten. Vanaf 2017 worden zorgverzekeraars volledig risicodragend. Ze worden dan niet meer achteraf gecompenseerd als kosten hoger uitvallen.
Eva Nyst

@medischcontact

Lees ook:

06-01-2016   Tien jaar Zorgverzekeringswet
02-09-2015   Financiële risico’s ggz volledig naar verzekeraars
17-06-2015   Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieken

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact