'Werken met dementie is zwaarder dan een baan op de IC'

20-09-2013

Volgens bijzonder hoogleraar in Zorg en Dementie Anne-Mei The verdienen verplegers van dementerenden evenveel status en salaris als hun IC-collega’s. ‘Het bijkomende psychologisch inzicht en het geduld worden schromelijk onderschat.’

div>Dementie uit de onwetendheid gehaald
Begin april presenteerden Alzheimer Nederland, VUmc Alzheimercentrum en ZonMw het Deltaplan Dementie. Eén van de onderdelen van dit plan behelst het voornemen om meer wetenschappelijk  onderzoek te verrichten naar Dementie, om behandeling, genezing en preventie van deze ernstige aandoening te verbeteren.

 
Verzwaarde werkomstandigheden totnogtoe onderkend
In dit kader heeft hoogleraar in Zorg en Dementie Anne-Mei The enkele maanden meegelopen met verplegers op de intensive care,  om de taken van de IC-verplegers te vergelijken met die van verplegers van dementerenden. Haar bevindingen logen er niet om. Zij concludeerde dat er tijdens het verzorgen van dementerenden veel meer rekening moet worden gehouden met psychologische aspecten, en dat dit verschil in moeilijkheidsgraad onterecht niet doorwerkt in de status en beloning van deze verplegers.
 
The benadrukt dat zij de taken van medewerkers op de IC niet onderschat ten opzichte van de verpleegkundigen in de dementie.  ‘Op de IC werken hoogopgeleide medewerkers, en de zorg die zij verlenen is in technisch opzicht zeer hoogwaardig’ , stelt ze.  ‘Maar hierin ontbreekt wel het psychologische zorgaspect, en het geduld dat deze zorgverleners moeten uitoefenen legt minder beslag op de werkzaamheden.’  The is van mening dat deze verzwarende omstandigheden hun weerslag zouden moeten hebben op het loon en de status van zorgverleners van dementerenden. 
 
Bent u zelf een professional en wilt u graag aan de slag op de IC of als geriatrisch verpleegkundige? Bezoek dan onze vacaturebank en reageer op passende functies!