Ziekenhuisproductiviteit in 33 jaar fors gestegen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

02-06-2016

De productiviteit van Nederlandse ziekenhuizen is tussen 1980 en 2013 met 83 procent gestegen. Dat blijkt uit onderzoek naar de relatie tussen beleid en productiviteit in de Nederlandse zorg tussen 1980 en 2013 van onder meer de TU Delft en de Erasmus Universiteit.

align="">De ziekenhuiszorg blijkt koploper in de toename, gevolgd door de geestelijke gezondheidszorg met 29 procent. In de verpleging, verzorging en thuiszorg bleef de productiviteit ongeveer gelijk. In de gehandicaptenzorg liep deze terug met 14 procent. Bruikbare gegevens over de huisartsenzorg ontbreken volgens de onderzoekers, die dit ‘een belangrijke omissie in deze studie’ noemen.

De onderzoekers definiëren productiviteit als ‘de hoeveelheid “waar” die de premiebetaler voor zijn euro’s krijgt. In de zorg gaat het dan om het aantal behandelingen of hoeveelheid zorgverlening per ingezette euro’. De sterke productiviteitsgroei van de ziekenhuizen is vooral technologisch gedreven, stellen de onderzoekers. Overheidsbeleid blijkt maar een beperkte invloed te hebben gehad.

De introductie van gereguleerde marktwerking moest de productiviteit verhogen, maar dat effect deed zich niet voor. De wetenschappers wijten dit aan het feit ‘dat er in de Nederlandse zorg geen volwassen vorm van marktwerking bestaat’. Budgettering stuwt de productiviteit wel even op, maar werkt op lange termijn averechts, aldus het rapport. Het bekostigingssysteem dat ziekenhuizen prikkelt om de verpleegduur te verkorten lijkt wel te werken, maar dat ontbreekt in de andere geledingen van de zorg.

Eva Nyst

TU Delft: Productiviteitsgroei ziekenhuizen veel sterker dan in andere zorgsectoren

Lees ook:

06-10-2011   Productiviteit ziekenhuizen gestegen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact