GGD Brabant wil onderzoek effecten veehouderij

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

01-06-2016

Er moet meer onderzoek komen naar de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij. GGD Hart voor Brabant pleit hiervoor na een inventarisatie in de afgelopen maanden van beschikbare gegevens hierover.

align="">De GGD startte de inventarisatie nadat oncologisch chirurg Ignas van Bebber van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het vermoeden uitsprak dat mensen longkanker krijgen door de fijnstof uit de varkensbedrijven in de regio Den Bosch. De GGD heeft gesproken met Van Bebber en analyseerde samen met het Integraal Kankercentrum cijfers over het voorkomen van longkanker in gebieden met megastallen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van het Burgerplatform Minder Beesten.

De GGD bekeek toxicologische en epidemiologische publicaties over de relatie tussen longkanker en de hoeveelheid en samenstelling van fijnstof. In Brabant komt meer longkanker voor dan elders in Nederland. Per gemeente zijn er grote verschillen. De bestaande onderzoeken laten zien dat roken hieraan de belangrijkste bijdrage levert, 85 procent, aldus de GGD. Een screening van de beschikbare gegevens levert geen onderbouwing op van het signaal dat er meer longkanker voorkomt in gebieden met een hoge dierdichtheid. Het Kennisplatform Veehouderij en Humane gezondheid gaat een advies opstellen voor verder onderzoek.

Eerder gaven de ministeries van VWS en landbouw opdracht tot onderzoek van de gezondheidseffecten van megastallen aan een samenwerkingsverband van het Nivel, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS).

Eva Nyst

Lees ook:

10-03-2014   Duizenden omwonenden veestallen gecontroleerd
04-02-2016   NCOH bundelt onderzoek mens en dier
26-02-2009   Toch extra gezondheidsonderzoek megastallen
15-10-2009   Onderzoek naar gezondheidsrisico’s megastallen
21-06-2011   Veel gezondheidsklachten rondom veebedrijf

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact