Uitspraak RvS over IGZ-bevel tegen Tromp

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

01-06-2016

De Raad van State geeft vandaag haar oordeel over het bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg om huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn op non-actief te stellen. Diens weduwe Anneke Tromp was in hoger beroep gegaan bij de Raad van State nadat ze vorig jaar geen gelijk kreeg van de bestuursrechter.

align="">Tromp werd op 2 oktober 2013 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op non-actief gezet omdat hij hoge doses morfine en dormicum aan een stervende patiënt had toegediend. De rechter gelastte daarnaast op 7 oktober de inbewaringstelling van de huisarts, die zich een dag later van het leven benam. Na de suïcide van Nico Tromp herriep de IGZ dit bevel. De Raad van State spreekt zich uit over de bestuursrechtelijke vraag of de IGZ dit inmiddels herroepen bevel terecht afgaf.

Direct na het bevel maakten Nico en Anneke Tromp, die samen de Huisartsenpraktijk Tuitjenhorn vormden, bezwaar tegen het bevel aan hun instelling. De VWS-commissie bezwaarschriften Awb heeft de IGZ op 18 maart 2014 geadviseerd om het bezwaar gegrond te verklaren. Volgens de bezwaarcommissie had de IGZ een eventueel ingrijpen door de minister kunnen afwachten, omdat er toch al weken waren verlopen sinds de melding. De bezwaarcommissie vond daarnaast dat het bevel een disproportionele reikwijdte had en de IGZ zich bij een maatregel had kunnen beperken tot een bevel op het gebied van terminale zorg, palliatieve zorg en euthanasie.

In het hoger beroep bij de Raad van State betoogde Tromps advocaat Jaap Sijmons begin april dat het bevel van de IGZ niet rechtmatig was. ‘Deze maatregel voldoet niet aan het criterium dat er geen uitstel mogelijk was. De situatie was niet acuut, niet ernstig en niet omvangrijk. Tromp was zeer ontdaan door het optreden van het Openbaar Ministerie en de inspectie. Hij was opgenomen in een ggz-instelling wegens suïcidaliteit. Hij had zich ziek gemeld en voor maanden waarneming geregeld en dit per brief aan zijn patiënten gemeld. Het was niet reëel te denken dat hij op korte termijn weer aan het werk zou gaan.’

Bij het verschijnen in maart 2015 van het rapport van de commissie-Bleichrodt die de zaak evalueerde, noemde de commissie de wens van de IGZ dat de huisarts zijn werk niet zou oppakken ‘begrijpelijk’. De commissie gaf geen oordeel over het bevel omdat de bestuursrechter er nog een uitspraak over moest doen.
Eva Nyst
@medischcontact

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact