Artsen worstelen met zorg vluchtelingen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

03-05-2016

Huisartsen en medisch specialisten voelen zich onvoldoende toegerust om de gewenste zorg te leveren aan de huidige vluchtelingen in Nederland. Dat stelt Pharos, onderzoekscentrum voor gezondheidsverschillen, in een rapport dat minister Schippers heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

align="">Volgens Pharos sluit de zorg van professionals niet goed aan bij de behoeften van vluchtelingen, door een gebrek aan kennis en vaardigheden bij professionals. Artsen hebben een grote behoefte aan bijscholing op het gebied van cultuursensitieve zorgverlening. Een ander knelpunt is de afschaffing van de vergoeding voor de inzet van tolken. Volgens artsen staan de kosten voor een tolk niet in verhouding tot de vergoeding van een consult. Daardoor schakelen artsen nog maar zelden een professionele tolk in, wat communicatieproblemen tussen arts en patiƫnt tot gevolg heeft. Consulten duren vaak veel langer door taalproblemen, het achterhalen van achtergrondinformatie en uitleg geven over de zorg. Pharos vindt dat de vergoeding van tolken moet worden heroverwogen.

Ook aan de kant van patiƫnten zijn er knelpunten die de toegang tot zorg beperken. Zo stelt Pharos dat de onbekendheid met het zorgsysteem, het fenomeen huisarts, de noodzaak van verwijzing en het ontbreken van een overdracht problemen oplevert. Ook laten vluchtelingen tijdens medische intakes niet altijd het achterste van hun tong zien, uit angst niet tot Nederland toegelaten te worden. Verder is er vaak een achterstand in de zorg voor chronische aandoeningen en in de ontwikkeling van kinderen. Volgens Pharos geven vluchtelingen aan behoefte te hebben aan artsen die begrijpen wat ze hebben meegemaakt.

Vergelijkbare problemen spelen in de ggz, maar hierbij speelt ook het taboe rond psychische klachten een rol. Veel vluchtelingen schamen zich om psychische klachten met een huisarts te bespreken. Pharos stelt dat huisartsen en andere professionals alert moeten zijn op psychische problematiek en dat actief bespreekbaar moeten maken.
Simone Paauw
@medischcontact

Datum   Titel
24-02-2016   Gezondheidsraad: ggz voor vluchtelingen nodig
17-12-2015   Meldpunt zorg voor vluchtelingenkinderen
30-09-2015   Tropenzorg in de Jaarbeurs
19-03-2014   Artsen in de knoop zonder tolkenvergoeding

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact