GGD’s kampen met tekort aan artsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

29-03-2016

De GGD’s in Nederland hebben te kampen met een tekort aan artsen en daardoor kunnen risico’s ontstaan, bijvoorbeeld tijdens rampen of de dreiging van rampen. Dat stelt GGD GHOR Nederland in een rapport.

align="">Het tekort aan artsen en ook verpleegkundigen speelt vooral op het gebied van de infectieziektebestrijding en de medische milieukunde. Door het tekort aan medisch milieukundigen zijn de GGD’s niet in staat hun wettelijke taken op dit gebied in te vullen en zeker niet om proactief op te treden, zo stelt de GGD GHOR.

De medische milieukunde (onder meer uitstoot van veehouderijen, geluidhinder, asbest en gezondheidsrisico’s van burgers bij rampen) heeft te kampen met grote personeelstekorten; er zijn 55 minder fte’s dan is vastgesteld in de norm. GGD GHOR noemt het zorgelijk dat de instroom van artsen in de opleiding medische milieukunde achterblijft.

In de algemene infectiebestrijding zijn er nu zo’n 15 fte’s te weinig volgens een norm die in 2013 is vastgesteld. Maar GGD GHOR wijst erop dat daarbij nog geen rekening is gehouden met de enkele tientallen fte’s die nodig zijn voor de bestrijding van de antibioticaresistentie; een nieuwe taak voor de GGD’s.

De personeelstekorten bij de GGD’s spelen vooral in de meer perifeer gelegen gebieden en bij kleinere GGD’s, die sowieso al moeite hebben met het aantrekken van artsen. Ook wijst GGD GHOR erop dat er onder meer door de decentralisaties, maar ook door de verhoogde instroom van asielzoekers meer te doen is voor de GGD’s.

Simone Paauw

Lees ook:

19-01-2010   Tekort forensisch artsen dreigt
21-07-2010   Sociaal geneeskundige zoekt vacature

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact