‘Bezuinigingen langdurige zorg onverantwoord’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

28-04-2016

Het is onverantwoord om per 2017 500 miljoen euro te bezuinigen op verpleeghuiszorg, stelt Verenso, de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. De bezuiniging lijkt haaks te staan op de toezegging in de begroting om tot 2020 juist flink te investeren in de verpleeghuiszorg.

align="">Verenso zegt dit in reactie op een bericht van Actiz, organisatie voor zorgondernemers. Actiz slaat alarm omdat het kabinet vrijdag een besluit zal nemen over een extra bezuiniging. De zorgondernemers stellen dat door de bezuiniging op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg de basiszorg niet meer verantwoord kan worden geleverd, onder meer door een extra verlies van 10.000 banen, naast de 37.000 banen die al verloren zijn gegaan.

Verenso verwacht dat de druk op de intramurale zorgteams zal toenemen, terwijl specialisten ouderengeneeskunde nu al ervaren dat de druk op zorgteams zwaarder is dan voorheen. Daarnaast is de zorg in de eerste lijn nog niet goed genoeg georganiseerd om thuis goed langdurige zorg te kunnen leveren. Verenso wijst erop dat de inzet van specialisten ouderengeneeskunde voor patiënten thuis nog niet goed is geregeld. Door de bezuiniging zullen verpleeghuizen volgens Verenso nog minder dan nu bereid zijn specialisten oudergeneeskunde thuis in te zetten. Ook is er nog niet voldoende wet- en regelgeving die het mogelijk maakt dat huisartsen doorverwijzen naar specialisten ouderengeneeskunde.


Simone Paauw


 

Lees ook:

15-09-2015   Miljoenen extra voor verpleeghuiszorg
25-08-2014   Bonden: gemeenten bezuinigen te veel op zorg
30-04-2014   Hervorming langdurige zorg op koers

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact