‘Kinderen wachten te lang op hulp’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

18-03-2016

Volgens Dullaert waren er al wachtlijsten, maar door het onderbrengen van de hulp bij de gemeenten, worden ze alleen maar langer. ‘Door de organisatorische...

align="">Volgens Dullaert waren er al wachtlijsten, maar door het onderbrengen van de hulp bij de gemeenten, worden ze alleen maar langer. ‘Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.’

De Kinderombudsman maakt zich ook zorgen om onveilige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Door een gebrekkige samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling, worden deze kinderen mogelijk te laat opgemerkt en worden meldingen niet goed opgepakt. Expertise bij de wijkteams is eveneens een punt van zorg. Huisartsen en andere zorgprofessionals twijfelen aan de deskundigheid van deze teams en verwijzen kinderen niet door. Maar daardoor wordt het probleem niet integraal aangepakt.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat weten het rapport van de Kinderombudsman heel serieus te nemen. ‘De voornaamste zorgen die hij signaleert, herkennen wij. En daar hebben we ook al actie op genomen met de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Aan de verbetering van de deskundigheid van wijkteams wordt gewerkt. Gemeenten en aanbieders benadrukken bij mij dat kinderen die niet kunnen wachten altijd met voorrang worden geholpen. Maar we blijven natuurlijk opletten hoe het gaat met wachten en toegang tot hulp.’

ANP

Lees ook:

11-03-2016 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Kinder- en jeugdpsychiatrie volop in transitie
02-09-2015   Bij decentralisatie jeugdzorg hoort brede inzet jeugdarts
24-06-2015   Nivel: jeugd-ggz naar huisartsenpraktijk
04-06-2014   Jeugd-ggz kan beter bij de huisarts
16-10-2013   De keerzijden van de nieuwe Jeugdwet
12-11-2014   Jgz onmisbaar bij preventie kindermishandeling

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact