Schippers: ‘Geluidsopnames consult goed idee’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

10-03-2016

Om samen beslissen makkelijker te maken, vindt VWS-minister Schippers het een goed idee als patiënt en arts afspreken het gesprek op te nemen. Dat stelt Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

align="">Het idee om een geluidsopname te maken van een consult kwam aan de orde tijdens de behandeling van het burgerinitiatief ‘Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst’. Schippers zegde toen toe om bij de wijziging van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ook te kijken naar de juridische status van zo’n opname en het recht om een gesprek op te nemen.

VWS zet een aantal ‘spelregels’ op een rij waaraan arts en patiënt zich moeten houden. De opname mag alleen voor eigen gebruik zijn. Wil de patiënt deze toch publiceren, dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing, omdat de stem van de arts een persoonsgegeven is. Het is niet verplicht, maar wel ‘fatsoenlijk’ als de patiënt toestemming aan de arts vraagt en meldt dat de recorder loopt. Als een arts bezwaar heeft tegen opname, dan kan een patiënt vragen om schriftelijke informatie. De WBGO verplicht een arts om aan dat verzoek te voldoen.

In de brief laat Schippers weten dat uit eerdere uitspraken van rechters – ook van de Hoge Raad – blijkt dat geluidsopnames in een rechtszaak kunnen worden gebruikt. In eerdere tuchtzaken werd ook stiekem opgenomen materiaal als bewijsmiddel gebruikt. Het hangt van de omstandigheden af of de rechter gebruik van een stiekeme opname toestaat, concludeert ze. Schippers: ‘Daarin treed ik niet.’

De Amerikaanse hoogleraar huisartsgeneeskunde Glyn Elwyn publiceerde afgelopen jaar in The BMJ een onderzoek waaruit bleek dat zeven op de tien patiënten de wens hebben om een consult op te nemen. Belangrijkste reden is de mogelijkheid om terug te luisteren en er met anderen over te overleggen. Vijftien procent maakte stiekem opnames, vaak uit angst dat de arts het verzoek zou afwijzen. Marleen Kunneman promoveerde afgelopen maand in de medische besliskunde. Volgens haar gebeurt het weinig dat patiënten de recorder aanzetten, maar kan het handig zijn. Kunneman: ‘De schattingen lopen uiteen, maar zonder opname is een patiënt rond de 40 tot 80 procent van de informatie direct na afloop van het consult al vergeten.’

Artsenfederatie KNMG laat weten meerwaarde te zien in het opnemen van gesprekken tussen arts en patiënt. ‘Het kan bijvoorbeeld de zorg verbeteren als iemand heel emotioneel is of de taal niet zo goed machtig’, aldus een woordvoerder. LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei vanmorgen tegen BNR-radio het een goed idee te vinden. ‘Ik denk dat het bij huisartsen het probleem minder vaak voorkomt dan bij specialisten.’ Huisartsen zijn laagdrempelig, je kunt de volgende dag nog even langsgaan om toelichting te vragen.

Eva Nyst

@medischcontact

Beluister Ella Kalsbeek in BNR-radio

Lees ook:

03-03-2016   Info over kankerbehandeling nogal divers
03-02-2016 Dit item is beschikbaar als u bent ingelogd.
Inloggen
Heimelijke geluidsopname als bewijs in tuchtzaak
10-03-2015   Heimelijk opgenomen gesprek als bewijs
08-04-2008   Bescherm geluidsopnamen
05-12-2006   Geluidsopname helpt ouders

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact