‘Zorg failliete ziekenhuizen bleef goed’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

09-03-2016

In zowel het Ruwaard van Puttenziekenhuis als ziekenhuis De Sionsberg was de samenwerking tussen de medische staf en het bestuur niet goed en stond de raad van toezicht op te grote afstand. Toch bleef de zorg tot het eind toe verantwoord.

align="">Dat zijn enkele conclusies van Minister Schippers in een evaluatie van de faillissementen van beide ziekenhuizen die ze heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Op de schuldvraag wil ze in de evaluatie niet ingaan. Ze stelt dat financiële problemen bij ziekenhuizen en een (eventueel) faillissement nooit positief zijn voor de kwaliteit van zorg, omdat de tijd en energie van de organisatie te veel gaan zitten in ‘het hoofd boven water houden’. Toch vindt ze dat de zorg in beide ziekenhuizen rondom de periode van het faillissement  verantwoord is gebleven.

Beide ziekenhuizen hadden last van teruglopende patiëntenaantallen, onder meer door imagoschade door kwaliteitsproblemen in de zorgverlening, terwijl er wel flink werd geïnvesteerd in verbouw en nieuwbouw. Er werd te weinig rekening gehouden met ontwikkelingen in de zorg, zoals concentratie van complexe zorg en de invoering van prestatiebekostiging. Ook hadden de ziekenhuizen te weinig oog voor de zorgbehoefte in hun regio.

Pogingen om de positie van beide ziekenhuizen te verbeteren door samenwerking of fusie werkten eerder in het nadeel van de ziekenhuizen, dan dat het verbetering bracht. Zo werd de bestuurlijke fusie tussen ziekenhuis Nij Smellinghe ervaren als een overname en versterkte het de teruglopende patiëntenstroom. De gedwongen samenwerking van het Ruwaard van Puttenziekenhuis met het Maasstadziekenhuis – vanwege sluiting van de afdeling Cardiologie – betekende een omzetdaling van 30 procent.

Minister Schippers is erg te spreken over het voortzetten van de zorg door de artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers die ook op momenten van grote onzekerheid zijn doorgegaan. Minder tevreden is ze over de rol van de zorgverzekeraars, die vanwege hun zorgplicht moeten garanderen dat patiënten een al ingezette behandeling bij een zorgaanbieder kunnen continueren. Vooral tijdens het faillissement van het Ruwaard van Puttenziekenhuis moest de bewindvoerder/curator een erg sterk appel doen op de zorgverzekeraars om een voorschot te krijgen, zodat de zorg aan patiënten geleverd kon blijven. Om zoiets in de toekomst te voorkomen, is Schippers nu met de verzekeraars in gesprek.

Ook wil de minister onderzoeken hoe de aansprakelijkheid van ziekenhuizen beter kan worden geregeld bij faillissementen. Patiënten met gezondheidsschade die opgelopen is vóór het faillissement, maar waarvan de gevolgen zich pas openbaren ná het faillissement lopen nu het risico dat ze achteraan moeten sluiten in de rij met schuldeisers en dat vindt Schippers onwenselijk. Ziekenhuizen kunnen hiervoor alleen een verzekering afsluiten tegen een buitenproportioneel hoge premie. Verder wil de bewindsvrouw een draaiboek maken voor curatoren, omdat het voor hen ‘niet eenvoudig’ bleek om van het ene op het andere moment verantwoordelijk te worden voor de kwaliteit van zorg die in het failliete ziekenhuis wordt geleverd.

Simone Paauw

Kamerbrief over evaluatie faillissementen Ruwaard van Putten en De Sionsberg

Lees ook:

25-09-2014   Dossier De Sionsberg
06-05-2013   Dossier Ruwaard van Putten

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact