De Hoop moet €27.000 terugbetalen aan zorgverzekeraars

14-01-2014

GGZ-instelling heeft onterecht zorg verleend aan verslaafden via een niet-erkende instelling.

h2> 40 uur per week werken in het Jesus Centrum

De Hoop verzorgde in de periode van 2009 tot 2011 groepstrainingen in het (inmiddels gesloten) Jesus Centrum in Nijkerk. Dit centrum was niet erkend als verslavingskliniek, maar kon haar behandelingen alsnog uitvoeren dankzij haar samenwerking met De Hoop. De bewoners van het Jesus ontvingen tijdens de trainingen niet de nodige verzorging, en verbleven in een onveilig pand.  Daarnaast werden zij verplicht om 40 uur per week arbeid te verrichten. De Hoop heeft hiervoor voor zo’n 27.000 euro gedeclareerd bij zorgverzekeraars.

 

Diverse fouten ontdekt door NZa

Volgens een voorlichter heeft het gedeclareerde bedrag betrekking op groepstrainingen voor 17 cliënten. De missstanden kwamen aan het licht door signalering van onjuiste declaraties. Nader onderzoek wees onder meer uit dat De Hoop meer en duurdere zorg in rekening had gebracht dan ze daadwerkelijk had geleverd, en dat dossiers onvolledig waren. Volgens de Nederlandse Zorgautoritieit (NZa) is dit een zeer kwalijke zaak, omdat de consument uiteindelijk meer premie zal moeten betalen bij een toename van zorgdeclaraties. Na haar ontdekkingen gaf de NZa De Hoop daarom een aanwijzing, waarin staat dat zij haar bezigheden m.b.t. onterechte declaraties moet stoppen. Bovendien heeft zij De Hoop opgedragen om haar administratie op orde te gaan brengen.

 

Beterschap

De Hoop heeft het bedrag inmiddels  vrijwillig terugbetaald aan de betrokken verzekeraars, en belooft beterschap. ‘We zullen het reeds ingezette verbetertraject versnellen, om herhaling te voorkomen,’ aldus De Gruijter, die op 1 september aantrad als bestuurder van De Hoop. Wel stelt De Gruijter dat zijn GGZ-instelling niet als enige blaam treft voor deze situatie.  Volgens hem ligt een deel van het probleem bij het hopeloos complexe financieringssysteem van de GGZ. Declaratiefouten zouden hierdoor op de loer liggen.