Zorgpartijen zetten Landelijk Schakelpunt voort

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

01-03-2016

Organisaties van patiënten, artsen, apothekers en ICT hebben hun handtekening gezet onder een nieuw convenant waarmee ze hun intentie uit 2015 bevestigen om de komende vijf jaar door te gaan met het Landelijk Schakelpunt. Zorgverzekeraars Nederland stelt 18 miljoen euro per jaar beschikbaar. Drie nieuwe partijen treden toe tot het convenant.

align="">Koepels van apothekers (KNMP), huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), ziekenhuizen (NVZ), patiëntenfederatie NPCF, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en leveranciers van zorginformatiesystemen tekenden voor verbreding en verdieping van het systeem waarmee zorgverleners medische gegevens kunnen delen. Nieuwe partijen zijn de brancheorganisaties voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (GGZ Nederland), artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG) en diagnostische centra (SAN).

Ruim 90 procent van de huisartsenpraktijken, 95 procent van de apotheken en huisartsenposten en 89 procent van de ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Bijna 9,9 miljoen Nederlanders hebben toestemming gegeven om hun gegevens voor uitwisseling beschikbaar te stellen. Ruim 16 miljoen medische gegevens zijn nu te raadplegen. Wekelijks worden 1 miljoen medische opvragingen via het Landelijk Schakelpunt verzonden.

Eva Nyst

vZVZ: Nieuw convenant zorginfrastructuur

Lees ook:

19-02-2016   Driekwart labwaarden komt niet bij apotheek
09-09-2015   Whitebox alternatief voor LSP
03-06-2015   Interactief dossier geeft patiënt de regie
04-09-2014   Huisartsen maken app voor inzage dossier
12-03-2014   Een alternatief voor het LSP
20-11-2013   Online inzage in eigen dossier werkt

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact