Biobanken en stamcelzorg in vijfjarenplan umc’s

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

11-02-2016

Universitair medische centra willen zich de komende jaren onderscheiden met personalized medicine, biobanken en regeneratieve geneeskunde. Dat blijkt uit een vijfjarenplan dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gisteren aanbood aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

align="">De NFU stelde het Nationaal Plan Academische Geneeskunde, Biomedische wetenschap en Gezondheidszorgonderzoek op met de acht decanen van de umc’s en op basis van bijdragen van tientallen hoogleraren. Doel is duurzame gezondheid en gezondheidszorg. Personalized medicine zal een ‘revolutie teweegbrengen in zorg en preventie’, verwachten de umc’s. Ze zien kennis uit biobanken en big data als het fundament voor personalized medicine. ‘Biobanken vormen op dit moment de essentiële schakel die de voortgang in de levenswetenschappen bepalen’, aldus het plan. De universitaire centra willen daarnaast inzetten op de regeneratieve geneeskunde, die herstel van weefsels en organen mogelijk maakt met behulp van stamcellen. Dit kan er volgens de opstellers van het plan ‘toe bijdragen dat ouderen langer zelfstandig kunnen functioneren en minder zorg nodig hebben’.

De acht Nederlandse umc’s staan wetenschappelijk aan de wereldtop en zijn uniek, valt in het plan te lezen. ‘De wereldwijd unieke wijze waarop umc’s zijn georganiseerd maakt het mogelijk binnen één instituut de hele weg te bewandelen van fundamentele verkenning, via translationeel onderzoek en patiëntgebonden onderzoek naar klinische toepassing en vormt daarmee een belangrijke bron van zorgvernieuwing.’

De onlangs in Medisch Contact door medisch specialist Chris Mulder gesignaleerde ‘verdrukking’ van umc’s komt niet aan de orde in het document. Zorgverzekeraars dwingen academische ziekenhuizen om laagcomplexe-hoogvolumezorg af te stoten en mangelen de umc’s financieel, zo betoogde Mulder. Wel is het plan kritisch over het ondernemersklimaat in het umc. Dat is ‘goed, maar kan altijd beter’. Er kan bijvoorbeeld meer aandacht worden besteed aan ondernemerschap in het onderwijs.

Het Nationaal Plan sluit aan bij de 140 grote wetenschappelijke vragen die zijn gebundeld in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze is opgesteld nadat het kabinet in 2014 daartoe opdracht gaf aan de Kenniscoalitie Nationale Wetenschapsagenda, bestaand uit de academie voor wetenschappen KNAW , MKB Nederland, NFU, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, technologisch instituut TO2, Vereniging Hogescholen, VNO-NCW en de vereniging van universiteiten VSNU.

Eva Nyst

Lees ook:

22-01-2016   Zorgverzekeraars brengen umc’s in de verdrukking
03-11-2014   Europese regels belemmeren onderzoek

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact