Beloofde loonsverhoging umc’s blijft uit

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

10-02-2016

Op 10 juli 2015 bereikten drie centrales van overheidspersoneel en werkgevers in de publieke sector een overeenkomst over loonruimte voor de publieke sector....

align="">Op 10 juli 2015 bereikten drie centrales van overheidspersoneel en werkgevers in de publieke sector een overeenkomst over loonruimte voor de publieke sector. Besloten werd dat overheidspersoneel, politie, defensie, rechterlijke macht en onderwijs een loonsverhoging zouden krijgen van 5 procent, en andere sectoren – waaronder de umc’s – een loonsverhoging van in ieder geval 1,4 procent. Aanleiding was dat er door de economische crisis al langere tijd geen loonsverhogingen waren geweest en daarnaast dreigde de stijgende pensioenpremie de arbeidsvoorwaardenruimte flink te beperken, zoals minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in juli schreef in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van de onderhandelingen was volgens Plasterk onder meer te komen tot cao’s die van respect getuigen voor de betrokken ambtenaren.

De NFU was verrast door de loonruimteovereenkomst die door een aantal partijen was afgesloten, en die direct volgde op de totstandkoming van een nieuwe cao, zo schrijft de NFU in een brief die in handen is van Medisch Contact. In die nieuwe cao werd ook al een loonsverhoging van 1,5 procent in 2015 en 1,5 procent in 2016 afgesproken. De NFU schrijft in de brief dat ze zich wil houden aan de intentie van de loonruimteovereenkomst, maar dat inmiddels is vast komen te staan dat aan de financiële dekking niet kan worden voldaan. De NFU wijst er ook op dat de premiedaling bij het ABP per saldo niet meer dan 0,8 procentpunt bedraagt, terwijl er in de loonruimteovereenkomst werd uitgegaan van een premiedaling per 1 januari 2016 van 2,4 procentpunt. De NFU schrijft zich tot het kabinet gewend te hebben met het verzoek om de umc’s financieel in staat te stellen alsnog de afspraken uit de loonruimteovereenkomst te realiseren.

De LAD vindt dat de NFU geen goed werkgeverschap toont en niet zomaar de rekening op het bordje van de werknemers kan neerleggen. De vereniging stelt dat het een misvatting is van de NFU te denken dat overeengekomen afspraken achteraf eenzijdig teruggedraaid kunnen worden. En vindt dat de loonsverhoging per direct alsnog uitbetaald moet worden. Als dat niet gebeurt, gaat de LAD verdere stappen ondernemen. De LAD vertegenwoordigt 5900 medisch specialisten, basisartsen, aiossen en aniossen binnen umc’s.

De NFU was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Simone Paauw

Lees ook:

Ziekenhuispersoneel krijgt meer loon (4 maart 2015)

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact