Medisch specialisten verplicht op functioneringsgesprek

16-12-2013

Vakgroepen moeten slecht functionerende collega’s voortaan op het matje roepen.

h2>Orde van Medisch Specialisten

De Orde van Medisch Specialisten verplicht medisch specialisten om in de toekomst hun slecht functionerende collega’s op het matje te roepen. Dit staat in het visiedocument dat zij deze week publiceerden. Het document heeft betrekking op specialisten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, zbc’s, en de ggz, maar ook op vrijgevestigde specialisten. In navolging van dit rapport zullen de gevolgen van disfunctioneren, de insteek van functioneringsgesprekken en het visitatiereglement van beroepsgroepen strenger worden gemaakt. 

 

Functioneringsgesprekken aan banden gelegd

In het visiedocument staat onder meer dat medisch specialisten ieder jaar een functioneringsgesprek dienen te hebben. Tijdens dit gesprek worden zowel de medisch-inhoudelijke als communicatieve vaardigheden van de specialist getoetst. Bovendien dienen de specialisten de Raad van Bestuur inzage te verlenen in deze gegevens en andere informatie met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde diensten.
 

Verreikende consequenties voor slecht functioneren specialisten

Specialisten die worden aangesproken op disfunctioneren -en nadien geen positieve ontwikkelingen laten zien-  zullen strenger worden aangepakt. In eerste instantie zal het stafbestuur op de hoogte worden gebracht, en, indien dit niet het gewenste effect heeft, de Raad van Bestuur.  ''Mochten de aanbevelingen niet voldoende worden nagevolgd en raakt de veiligheid van de patiënt in het geding, dan zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ingeschakeld’’ , aldus de Orde. 
 

Strengere visitaties 

Het rapport stelt verder dat wetenschappelijke verenigingen strenger moeten gaan visiteren. Ook zal de werkhouding van specialisten voortaan strenger worden beoordeeld. De gesprekken met ondermeer de huisarts, de verpleegkundige en de patiëntenvereniging dienen daartoe uiterlijk een dag van te voren te worden gevoerd, zodat de uitkomst van het gesprek kan worden meegenomen tijdens het visiteren. Daarnaast dienen visitaties niet slechts door het individu, maar ook per vakgroep of maatschap te worden gevoerd. Deze maatregel is ingesteld omdat specialisten niet alleen verantwoordelijk zijn voor zichzelf, maar ook voor het functioneren van hun maatschap of vakgroep.
 

Specialisten verplicht de studiebanken in

De Orde stelt tevens dat er voortaan inhoudelijke eisen zullen worden gesteld aan het herregistratieproces van specialisten. De Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS) zal voortaan monitoren of de specialist bij- en nascholing volgt. Ook houdt de commissie nauwlettend in de gaten of de specialist de verbeterpunten die tijdens het traject aan het licht zijn gekomen wel opvolgt.
 
Bent u zelf werkzaam in de geneeskunde en bent u op zoek naar carrièrekansen? Bekijk dan onze vacaturebank voor een nieuwe functie als bijvoorbeeld psychiater of bedrijfsarts.