Veel claims gehad? Des te groter de kans op meer

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

28-01-2016

Hoe meer schadeclaims een Amerikaanse dokter heeft gehad, hoe groter de kans dat hij of zij er nóg een krijgt. Dat blijkt uit een studie van David Studdert e.a. in NEJM.

align="">Zij gebruikten geanonimiseerde gegevens over uitbetaalde claims vanwege klachten tegen artsen over een periode van tien jaar. Dat leverde meer dan 66 duizend claims op, tegen bijna 55 duizend artsen (6 % van alle werkende dokters). Van hen was 82 procent man. Meer dan de helft van de claims werd betaald door internisten, gynaecologen, algemeen chirurgen en familiedokters. Ongeveer 1 procent van alle dokters was goed voor 32 procent van alle betaalde claims. Bij een analyse van alleen de dokters die moesten betalen, bleek dat 84 procent van hen slechts één claim had gehad. Maar hoe meer klachten, hoe groter de kans om er nog meer te krijgen. Neurochirurgen, orthopeden, algemeen en plastisch chirurgen en gynaecologen hadden een grotere kans om meer dan eens een klacht te krijgen, psychiaters en kinderartsen juist een kleinere kans dan gemiddeld.

De Amerikanen hebben niet gekeken naar het verband tussen klachten en gewerkte tijd, de hoeveelheid patiënten en het soort klachten. Verder is het feit dat er geld is uitgekeerd geen bewijs dat er iets fout is gegaan. Wel is bekend dat bij een uitbetaalde claim vaker sprake is van substandaardzorg dan als de eis niet wordt ingewilligd. Wat de auteurs betreft is het in theorie mogelijk om te voorspellen welke dokters een grotere kans op claims lopen. Die informatie zou ‘constructief’ gebruikt moeten worden om deze artsen te helpen claims te voorkomen en zo de kwaliteit van zorg te vergroten.

Sophie Broersen

N Engl J Med, 2016. Doi: 10.156/NEJMsa1506137

Lees ook:

04-04-2014   Aantal verwisselingen daalt gestaag
01-04-2003   KNMG: Succesvol symposium ‘Aansprakelijkheid bij diagnostische fouten’

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact