NVZ wil meer geld voor ziekenhuisbestuurders

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

27-01-2016

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil dat de minister van Binnenlandse Zaken ruimhartig uitzonderingen zal toestaan op de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor bestuurders van ziekenhuizen en andere complexe zorginstellingen.

align="">Dat staat in een brief die de NVZ dinsdag stuurde aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken die woensdagmiddag vergadert over de WNT. De NVZ vindt de verlaging van de norm, per 1 januari 2015, te snel en te fors. Eerder mochten topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal 130 procent van het ministerssalaris verdienen. Tegenwoordig is dat 100 procent: in 2016 mogen zij maximaal 179.000 euro per jaar verdienen. De NVZ vindt deze nieuwe norm een bedreiging voor de kwaliteit van de zorg, omdat de bestuurbaarheid van ziekenhuizen in gevaar komt. Zo stelt de NVZ dat het vrijwel onmogelijk wordt om medisch specialisten in de raad van bestuur (RvB) te benoemen, omdat zij dan te maken krijgen met een aanzienlijke salarisverlaging. En juist het ontbreken van medische professionals in de RvB vindt de NVZ zeer ongewenst. De WNT zou daarom zeer verlammend werken op raden van bestuur.

In een reactie op de brief van de NVZ herkent woordvoerder Vanessa Rompelberg van de Federatie Medisch Specialisten het beeld niet dat medisch specialisten omwille van de inkomsten niet in een raad van bestuur zouden plaatsnemen. Rompelberg: ‘Wij hebben geen signalen ontvangen dat de WNT een reden voor medisch specialisten zou zijn om niet in een raad van bestuur te gaan. Wat we zien is dat de werkzaamheden van raden van bestuur dusdanig zijn geprofessionaliseerd dat het een fulltime baan is geworden. Het vraagt zoveel tijd dat het werk als medisch specialist neergelegd moet worden. De meeste medisch specialisten kiezen daar niet voor. Die carrièreswitch weegt zwaarder in die beslissing dan het inkomen. De constructie van het medisch-specialistisch bedrijf in ziekenhuizen maakt een plaats in de raad van bestuur bovendien ingewikkeld, omdat je dan als medisch specialist tegelijkertijd in de positie van opdrachtgever en opdrachtnemer zit; een verstrengeling van belangen.’

Op de vraag of de Federatie Medisch Specialisten zich toch schaart achter de oproep van de NVZ, antwoordt Rompelberg dat daarover door de specialisten afspraken met de minister zijn gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord. Medisch Specialisten vallen niet onder de WNT, maar wél als ze plaatsnemen in een raad van bestuur. ‘We houden ons aan het akkoord dat er ligt tot 2017 en daarna zien we verder.’

In een reactie op de eigen website stelt FNV Zorg & Welzijn dat alle medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen onder een cao moeten gaan vallen. Volgens de vakbond zou het voorstel van de NVZ ervoor zorgen dat de medisch specialisten de norm voor de bestuurderssalarissen bepalen, omdat ze anders niet in de raad van bestuur plaatsnemen. De FNV noemt dat ‘de omgekeerde wereld’ en vraagt zich af waarom medisch specialisten en bestuurders meer zouden moeten verdienen dan een minister die eindverantwoordelijk is voor de hele zorg.
Simone Paauw
@SPaauw

Lees ook:

18-06-2014   Arts als parttimebestuurder is win-win
16-07-2013   Inkomens specialisten niet onder topinkomensnorm
08-01-2013   Veel artsen onder semipublieke grootverdieners

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact