IGZ gebruikt minder indicatoren om ziekenhuizen te meten

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

26-01-2016

De afgelopen twaalf jaar is het aantal basissetvragen waarmee de inspectie de kwaliteit van ziekenhuizen toetst met 60 procent teruggelopen van 650 naar 260. Dit stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de jaarrapportage ‘Het resultaat telt 2014’ dat deze week verscheen.

align="">De IGZ kiest er soms voor geen indicatoren meer te stellen, zoals voor de borstkankerzorg. Daarbinnen is de samenwerking zo goed geregeld en het risico op slechte zorg zo laag, dat de toezichthouder andere aandachtsgebieden kiest. In 2014 hadden 14,5 procent minder patiënten achterblijvend borstkankerweefsel. Bij 442 patiënten (4,9%) van in totaal 10.211 patiënten, bleef tumorweefsel achter na een borstsparende operatie. Alle ziekenhuizen bleven onder de bovengrens van 20 procent uit de Richtlijn Mammacarcinoom uit 2012.

Er kwamen in 2014 ook nieuwe indicatoren bij, zoals voor kwetsbare ouderen. Gemiddeld werd 54,7 procent van de kwetsbare patiënten van zeventig jaar en ouder met indicatie colonchirurgie preoperatief beoordeeld door een generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatrie. De spreiding tussen ziekenhuizen was groot: bij twintig ziekenhuizen lag dit percentage op 100 en bij zes ziekenhuizen lag dit percentage op 0.

Eva Nyst

IGZ: Het resultaat telt 2014

Lees ook:

03-02-2015   IGZ: ‘Te veel kinderen op ic voor volwassenen’
03-02-2015   Ziekenhuizen halen norm maagkankeroperatie niet
17-09-2010   Dossier Kwaliteit & veiligheid

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact