Asscher houdt vast aan boete bedrijfsartsen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

15-01-2016

Asscher gunt de beroepsgroep de tijd om ervoor te zorgen dat het in zijn ogen veel te lage aantal meldingen van beroepsziekten omhoog gaat. Mocht de situatie...

align="">Asscher gunt de beroepsgroep de tijd om ervoor te zorgen dat het in zijn ogen veel te lage aantal meldingen van beroepsziekten omhoog gaat. Mocht de situatie in de komende tijd ‘niet substantieel verbeteren’, dan wil de minister alsnog de boeteregeling introduceren. Maar wat Asscher verstaat onder een ‘substantiële verbetering van de situatie’ maakt hij niet duidelijk. Ook blijft onduidelijk hoe lang de bedrijfsartsen de tijd krijgen om hun meldingsgedrag te verbeteren.

In 2014 registreerde het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) 8513 meldingen van een beroepsziekte door 950 bedrijfsartsen. In Nederland werken een kleine 2000 bedrijfsartsen. Op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2013 schatten TNO en CBS het aantal nieuwe beroepsziekten op zo’n 152.000 per jaar.

De RvS adviseert Asscher de voorgestelde boete helemaal te schrappen. Volgens het adviesorgaan van de regering is bestraffing geen ‘proportionele en geschikte’ reactie op het probleem. Het RvS stelt dat de belangrijkste taak van de bedrijfsarts het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in een bedrijf is. ‘Het melden van beroepsziekten is daarmee van relatief geringe betekenis.’

Wil Asscher dat de beroepsgroep vaker melding maakt, dan moet hij hen aanspreken op hun professionaliteit en vooral kijken naar de redenen waarom bedrijfsartsen beroepsziekten niet melden, stelt de RvS. Onzekerheid over de juridische consequenties van een melding is één van de belangrijkste redenen voor het lage meldingspercentage, zo bleek uit het veelbesproken Astri-rapport uit 2011 over de positie van de bedrijfsarts. Werkgevers, die de bedrijfsarts betalen, zouden bang zijn dat meldingen een claimcultuur van werknemers in de hand werken.

Ook het ontbreken van een eenduidige definitie van een beroepsziekte speelt een rol. Bij psychische aandoeningen is het bijvoorbeeld vaak lastig vast te stellen of de oorzaak in de privésfeer of op de werkvloer ligt. Daarom schrijft de RvS dat het voor de Inspectie SZW lastig is om te bewijzen dat een bedrijfsarts de meldplicht niet is nagekomen. Maar voor de minister blijft het van belang dat het aantal meldingen van beroepsziekten stijgt. Meer informatie over de oorzaken en type beroepsziekten leidt tot een betere preventie, redeneert Asscher. ‘Het voorkomen van beroepsziekten is urgent.’

Bas Knoop
@bknoop

Kamerbrief van minister Asscher

14-01-2016   Kwartiermaker moet aanwas bedrijfsarts vergroten
08-12-2015   ‘Kennisinstituut moet claim beroepsziekte beoordelen’
13-03-2015   Tweestrijd om bedrijfsarts barst weer los
02-10-2011   Bedrijfsgeneeskunde schiet tekort

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact