Sophia de Rooij nieuwe topvrouw MST

07-12-2018

Eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter ziekenhuis - Sophia de Rooij wordt per 1 februari 2019 de n ieuwe bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente. Ze volgt daarmee Bas Leerink op die na vijf en een half jaa r vertrekt naar adviesbureau IG& H. De Rooij is hiermee de eerste vrouwel ijke bestuursvoorzitter van MST.

br />Achtergrond
Sophia de Rooij is op dit moment hoogleraar Interne geneeskunde met als leerstoel Ouderengeneeskunde/Geriatrie in het Universitair Medisch Centrum Groningen , waarnemend afdelingshoofd Interne Geneeskunde, hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en directeur van het Alzheimercentrum Groningen. Zij stude erde geneeskunde aan de U niversiteit van Amsterdam , richtte in 2002 in het AMC de afdeling Geriatrie - Ouderenge neeskunde op, promoveerde in 2006 en werd in 2012 benoemd als hoogleraar . Van 201 1 – 2016 was zij bestuurlijk actief in de Ne derlandse Internistenvereniging, onder meer als voorzitter.

Effectieve ouderenzorg
Zij is op verschillende manieren belangrijk geweest bij de groei en ontwikkeling van de ouderengeneeskunde/geriatrie in Nederland en daarbuiten. Zo heeft zij haar vooru itstrevende visie op transmurale ketenzorg niet alleen nationaal maar ook internatio naal uitgedragen. Dit heeft onder meer geleid tot de Transmurale Zorgbrug en tot Hospital@Home , een innovatief zorgprogramma dat effectieve ouderenz org in de keten mogelijk maakt.

Verbindende bestuursstijl
Met de benoeming van Sophia de Rooij kiest de Raad van Toezicht voor een bestuurder met een moderne, verbindende stijl en een resultaatgerichte aanpak. Daarnaast heeft ze een brede ervaring met de inbreng van technologie in de geneeskunde en een groot nationaal en internationaal netwerk. “ Haar ervaring en expertise sluiten goed aan bij de strategie van MST. Dat is van belang om MST in de komende jaren in de volgende ont wikkelingsfase te brengen”, aldus Frans van Vught, voorzitter van de Raad van Toezicht.