HAS Hogeschool start in Venlo met nieuwe opleiding Healthy Living

19-11-2018

Vandaag start bij HAS Hogeschool de Healthy Living Challenge Week waarin de hogeschool iedereen uitdaagt aandacht te besteden aan gezondheid. Aanleiding voor de challenge is de nieuwe bacheloropleiding Healthy Living die vanaf september 2019 bij HAS Hogeschool in Venlo start. De focus van deze nieuwe opleiding ligt op het ontwikkelen van innovatieve concepten op het gebied van zowel voeding, leefstijl als leefomgeving om de gezondheid van mensen te verbeteren. Het gaat hierbij om het voorkomen van ziekten in plaats van het genezen ervan. De opleiding duurt 4 jaar en heeft als standplaats de vestiging van HAS Hogeschool in Venlo.

br />Aanleiding voor het aanbieden van de opleiding Healthy Living is het feit dat maatschappelijk gezien steeds meer aandacht komt voor preventie van leefstijlgerelateerde ziekten. Het staat hoog op de politieke agenda. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft momenteel aan een Nationaal Preventieakkoord dat zich richt op de verbetering van de kwaliteit van leven van de burger waarbij preventie centraal staat.

Voeding, leefstijl en leefomgeving
Omdat op het gebied van preventie nog veel uitdagingen liggen, is er een toenemende vraag naar professionals die hiermee aan de slag kunnen. Denk aan adviseurs, productontwikkelaars, ontwerpers en leefstijlcoaches. Healthy Living speelt hierop in. Preventie is een breed thema en de opleiding Healthy Living richt zich daarom specifiek op onderdelen waar HAS Hogeschool door haar andere opleidingen veel expertise in heeft: voeding en leefomgeving. Op het gebied van leefstijl wordt er nauwe samenwerking gezocht met andere onderwijsinstellingen.

Gezondste regio
HAS Hogeschool kiest bewust voor de vestiging in Venlo als standplaats. De regio Noord-Limburg heeft de ambitie in 2025 de gezondste regio van Europa te zijn op het gebied van wonen, werken en recreëren. Overheid, ondernemers en onderwijs hebben de krachten gebundeld om deze ambitie te bereiken en de komende jaren resulteert dit in allerlei projecten en campagnes. HAS Hogeschool sluit hier graag bij aan. Samenwerking zoeken met partnerbedrijven in de regio vindt de hogeschool daarom erg belangrijk.

Tweejarenplan
De eerste twee jaar van de opleiding staan in het teken van oriëntatie. In het derde en vierde jaar volgt een verdieping op basis van hun eigen passies, kwaliteiten en ambities. In het derde jaar kiezen studenten daarom een specialisatie:
- Food & Health, met thema’s als voedingskunde, gezondheidseffecten, herformulering en concept-/productontwikkeling
- Health & Lifestyle: met thema’s als gedrag en communicatie, beweging, stress, slapen en coaching
- Health & Environment: met thema’s als inrichting sociale en fysieke omgeving, land- en tuinbouw, mens-dierinteracties en stad- en streekontwikkeling

Healthy Living Challenge Week
In het kader van de nieuwe opleiding start vandaag start de Healthy Living Challenge Week waarin HAS Hogeschool scholieren, studenten, docenten en andere geïnteresseerden uitdaagt om een week lang aandacht te besteden aan gezondheid. Aan de hand van haalbare doelstellingen wil de hogeschool iedereen laten ervaren hoe leuk en gemakkelijk het kan zijn om elke dag in je dagelijkse leefpatroon bezig te zijn met gezondheid. Sámen deze uitdagingen aangaan staat centraal, want samen sta je sterk. Er zijn mooie prijzen te winnen zoals een Escape Room met vrienden, een tegoedbon van €15 voor Beej Benders en een lekkere soep van De SoepKetel (allen in Venlo).

Volg de challenge via het Instagram-account healthylivingHAS of www.hashogeschool.nl

Open dag
Op 24 november vindt bij HAS Hogeschool in Venlo weer een open dag plaats. Op deze dag wordt over de nieuwe opleiding Healthy Living voor het eerst voorlichting gegeven. Meer informatie volgt binnenkort op www.hashogeschool.nl