Drie nieuwe leden Raad van Toezicht GGzE

11-10-2018

Per 1 januari 2019 verwelkomt GGzE Ingrid Meijer, drs. Henk Slagt en prof. dr. Henk Garretsen als nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van de zorginstelling. De Raad van Toezicht van GGzE toetst onder meer of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken, oog houdt op het belang van de organisatie in relatie tot haar maatschappelijke functie.

br />Joep Verbugt, voorzitter van de Raad van Bestuur: “De Raad van Toezicht van GGzE beschikt over veel relevante bestuurlijke kennis en ervaring, financiële expertise en inzicht in de (kwaliteit van) zorg en aangrenzende maatschappelijke sectoren. We zijn vereerd met het aantreden van deze nieuwe leden en met de ervaring en expertise die zij meebrengen. We kijken uit naar de samenwerking”.

De drie nieuwe leden zijn:
Ingrid Meijer, Strategisch Adviseur bij de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Brabant Midden-West en Noord.
Drs. Henk Slagt RA, lid van het College van Bestuur van ROC Zadkine (MBO-onderwijsinstelling in Rotterdam).
Prof. Dr. Henk Garretsen, Hoogleraar bij departement Tranzo, het Wetenschappelijk Centrum van Tilburg University gericht op kennisontwikkeling en – uitwisseling op het gebied van zorg en welzijn.

Per 31 december 2018 treden Drs. Ronald Lamé (voorzitter) en drs. Swanet Woldhuis af als lid van de Raad van Toezicht van GGzE als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn. Per 1 januari 2019 zal Gerard Mertens, op dit moment vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzittershamer van Ronald Lamé overnemen.

Meer over GGzE
GGzE biedt al meer dan 100 jaar ondersteuning aan mensen met psychische problemen. De organisatie wil de beste mensgerichte zorg leveren en werkt daarom vanuit het Planetree gedachtegoed, een internationaal erkend zorgconcept. GGzE wil een inspirerende community vormen voor mentale kracht, ze is er van overtuigd dat mensen blijer en gelukkiger worden als ze vanuit mentale kracht een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

Meer over de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bovenstaande doelstellingen en het uitgangspunt ‘de cliënt voorop’, centraal heeft staan bij beleidsvorming en het uitvoeren van bestuurstaken. Hij is onder andere verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken, heeft een adviserende en stimulerende rol richting de bestuurders, is werkgever van de bestuurders en is ambassadeur van de organisatie GGzE.

Ieder jaar stelt de Raad van Toezicht een verslag op dat deel uitmaakt van het jaarverslag van GGzE. Dit verslag, een overzicht van alle leden van de Raad van Toezicht (en hun hoofd- en nevenfuncties) en het reglement van de Raad van Toezicht zijn te vinden op de website www.ggze.nl.