Kwaliteitsmetingen kosten ziekenhuizen jaarlijks 80 miljoen

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

12-01-2016

Ziekenhuizen zijn jaarlijks gemiddeld 1,3 miljoen euro kwijt aan het meten van kwaliteit. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport dat KPMG Plexus in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opstelde.

align="">Ziekenhuizen betalen samen 80 miljoen euro per jaar aan kwaliteitsmetingen. De NVZ dringt al langer aan om de registratielast aanzienlijk terug te dringen. ‘Dit rapport benadrukt de noodzaak hiervan’, aldus NVZ-directeur Margot van der Starre.

Ziekenhuizen registreren de laatste jaren steeds meer, gemiddeld 45 kwaliteitsregistraties, voor negentien keurmerken en zeven patiëntervaringsregistraties. De toegevoegde waarde van al deze registraties en metingen weegt allang niet meer op tegen de kosten en de registratielast’, laat de NVZ weten.

Volgens Van der Starre kunnen veel structuur- en procesindicatoren vervallen als alleen de uitkomsten van een behandeling worden gemeten. Van der Starre: ‘Het is ook belangrijk landelijke afspraken te maken over een beperkte indicatorenset voor een maximaal aantal aandoeningen. We hebben er nu gewoon te veel. Het systeem ontspoort, terwijl de basisgedachte – het verbeteren van zorg – waardevol is.’

Eva Nyst

@evanyst

Lees ook:

23-09-2015   Gebruik bestaande data voor kwaliteitsindicatoren
08-05-2015   Administratieve regeldruk is onveranderd groot
24-07-2014   Waarom ziekenhuizen de AAA-norm niet halen
29-08-2013   Norm niet gehaald, toch opereren

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact