Nieuw lid Raad van Toezicht Martini Ziekenhuis

05-10-2018

Per 1 oktober neemt de heer A.B. Hettinga RA zitting in de Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis. Hij neemt de plek in van de heer drs. F.A. van Kesteren die op 1 januari as. afscheid zal nemen. De heer Hettinga wordt aangesteld in de Raad met de portefeuille Financiƫn & Control en zal ook in de Auditcommissie plaatsnemen.

br />Voorzitter Rik van Terwisga: ‘Op 1 januari 2019 verloopt de zittingstermijn van Frans van Kesteren. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn zeer content dat we met Anne Hettinga een waardig opvolger hebben gevonden. Anne heeft aangegeven te kiezen voor deze nevenfunctie vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de zorg in het Noorden. We denken dat hij met zijn brede bestuurlijke ervaring, onder andere als lid van de executive board van Arriva, een waardevolle toevoeging aan de raad is en heten hem van harte welkom in het Martini Ziekenhuis.’

Van Terwisga: ‘Uiteraard past ook een woord van dank aan Frans van Kesteren. We hebben altijd bijzonder prettig samengewerkt. Hij is vanaf 2011 als lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de Auditcommissie betrokken geweest bij het Martini Ziekenhuis. Frans heeft met zijn kennis en interesse bijgedragen aan de zeer goede huidige positie van het ziekenhuis.’

Samenstelling en taak Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat uit minimaal zes en maximaal acht personen. De samenstelling is op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van het ziekenhuis en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden. De leden worden gehonoreerd volgens de richtlijnen van de NVTZ. Hun taak is toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in het ziekenhuis. De raad stelt tevens het aantal leden van de Raad van Bestuur vast en heeft het recht van benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurders. Ook stelt de raad het salaris en arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur vast. De Raad van Toezicht van het Martini Ziekenhuis bestaat vanaf 1 januari 2019 uit:
de heer ir. R.H. van Terwisga (voorzitter)
mevrouw drs. V.E. Frankot RA
mevrouw prof. dr. J.M.W. Hazes
de heer A.B. Hettinga RA
de heer drs. J. de Jeu
de heer A.K. in ’t Veld MA