Medisch Centrum Sionsberg versterkt medische banden met regionale partners

01-10-2018

Per 1 oktober a.s. werkt Medisch Centrum Sionsberg samen met de chirurgen van Heelkunde Friesland en de internisten van de Maatschap Interne Geneeskunde & MDL - MCL bij het aanbieden van poliklinische zorg in Dokkum.

br />Met het oog op toenemende arbeidskrapte en verdere specialisaties binnen medische vakgebieden beoogt MC Sionsberg met deze samenwerking de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de inwoners in de regio Noordoost Friesland ook voor de toekomst te garanderen.

MC Sionsberg richt zich op specialistische poliklinische zorg die nauw aansluit op de zorgbehoefte van de inwoners in de regio Noordoost Friesland. Zinnige en zuinige zorg dichtbij de mensen, waar mogelijk thuis met innovatieve oplossingen (zoals de recente ontwikkelingen op het gebied van Hartwacht en Longwacht).

De focus van MC Sionsberg ligt op het bieden van kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio en daarin is een nauwe samenwerking met medisch specialisten vanuit het Top klinisch Ziekenhuis MCL en de Friese chirurgen verenigd in Heelkunde Friesland een extra toegevoegde waarde voor het zorgaanbod binnen MC Sionsberg te Dokkum. MC Sionsberg werkt al een aantal jaar samen met medisch specialisten vanuit het MCL op de vakgebieden: Dermatologie, Longgeneeskunde, KNO, Gynaecologie, Urologie en Orthopedie.

MC Sionsberg wil zich op deze wijze nadrukkelijk profileren als innovatieve netwerkpartner van de andere Friese zorginstellingen en als laagdrempelige excellente zorgaanbieder dichtbij de patiënt, van waaruit opschaling naar meer complexe zorg binnen de samenwerkingsketen goed en snel geregeld kan worden indien nodig.

Doordat de chirurgen zich verenigd hebben in Heelkunde Friesland kunnen zij zich vergaand specialiseren en optimaal concentreren op de zorg voor de patiënt zoals zij die voorstaan: zinnig, kwalitatief zeer hoogwaardig, voor iedereen bereikbaar en toekomstbestendig. Vanaf 1 oktober zullen chirurg van der Mijle en chirurg Mὃllers de algemene chirurgische poliklinische zorg samen met de chirurgen vanuit MC Sionsberg verzorgen.

De internisten van de maatschap Interne Geneeskunde & MDL / MCL streven naar een zo breed mogelijk zorg aanbod met levering van de beste zorg aan de patiënt en vinden het belangrijk om als het kan dit dichtbij de woonomgeving van de patiënt te geven, dus komen ze ook naar MC Sionsberg Dokkum. De internisten maken samen met de patiënt een verantwoorde keuze ten aanzien van de behandeling van diens zorgvraag.

De MCL-internisten dr. M. H. Hemmelder, dr. B. Franken en dr. M.B. Polee, komen vanaf 1 oktober a.s de algemene interne geneeskunde op de polikliniek in Dokkum versterken en doen dit in samenwerking met de huidige werkzame internisten van MC Sionsberg.