Prof.dr. Chris Polman benoemd tot voorzitter raad van bestuur VUmc

01-10-2018

De raden van toezicht van VUmc en AMC, sinds 7 juni jl. bestuurlijk gefuseerd als Amsterdam UMC, hebben prof.dr. Chris Polman benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van VUmc. In die functie is hij tevens vicevoorzitter van de raad van bestuur van AMC. Chris Polman volgt Wouter Bos op, die per 1 oktober 2018 is benoemd tot bestuursvoorzitter van de nieuwe staatsdeelneming Invest NL.

br />Chris Polman is sinds 2013 lid van de raad van bestuur van VUmc en sinds 2016 tevens decaan. Hij is sinds 1986 werkzaam bij VUmc en geldt als een eminent wetenschapper op het gebied van multiple sclerose (MS) en een bevlogen neuroloog. In 1994 werd hij benoemd tot hoogleraar neurologie. Voor zijn benoeming in het bestuur, in 2013, gaf Polman onder meer leiding aan de afdeling neurologie, het MS centrum en het Stafconvent (de medische en wetenschappelijke staf). Polman wordt beschouwd als een verbindend persoon die veel belang hecht aan een goede samenwerking tussen diverse disciplines in Amsterdam UMC.

Met ingang van 1 oktober a.s. zullen de raden van bestuur van Amsterdam UMC enige tijd uit vier leden bestaan: naast prof.dr. Chris Polman zijn dat prof.dr. Hans Romijn, voorzitter raad van bestuur AMC en vicevoorzitter VUmc, drs. Frida van den Maagdenberg en prof.dr. Mark Kramer, beiden lid raden van bestuur. De procedure voor de werving van het nieuwe bestuurslid loopt nog.

In een reactie op de benoeming zegt Wim Kuijken, voorzitter van de raden van toezicht: 'We zijn blij dat Chris Polman bereid is om het (vice-)voorzitterschap van de raden van bestuur binnen Amsterdam UMC op zich te nemen. Hij is vanwege zijn achtergrond en royale ervaring in de gezondheidszorg uitstekend in staat om mede leiding te geven aan Amsterdam UMC en deze prachtige instelling verder te ontwikkelen ten dienste van een voortgaande verbetering van de patiëntenzorg, het wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van verpleegkundigen en artsen.'