Tweede CAO Kraamzorg definitief voor leden Bo Geboortezorg

17-09-2018

Op 20 juli bereikten Brancheorganisatie Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en de vakbonden CNV, FBZ, FNV en NU’91 al een onderhandelaarsakkoord over de opvolging van de eerste cao Kraamzorg. Inmiddels is dit akkoord voorgelegd aan de achterbannen van Bo en de vakbonden.

br />Bo Geboorte zorg is erg blij dat een meerderheid van zowel hun eigen leden, als de achterban van de vakbonden, CNV, FBZ en FNV hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao Kraamzorg 2018-2019. Daarmee is het akkoord definitief aangenomen. NU’91 geeft maandag 17-9 definitief uitsluitsel.

De tweede cao Kraamzorg heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De overeengekomen algemene structurele salarisstijging bedraagt 5.75% in totaal. Het afsluiten van een cao voor twee jaar, en het stapsgewijs stijgen van loon, moeten ervoor zorgen dat de sector aantrekkelijk blijft in een krappe arbeidsmarkt.

De volgende stap is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de nieuwe cao algemeen verbindend moet verklaren voor de kraamzorgbranche. Een verzoek hiervoor wordt door Bo Geboortezorg en de werknemersorganisaties ingediend.