Vektis Intelligence: aantal e-mailconsulten huisartsenzorg in 5 jaar verviervoudigd

12-09-2018

Onderzoek van Vektis Intelligence naar de huisartsenzorg in Nederland laat zien dat het aantal e-mailconsulten bij de huisarts fors toeneemt: van bijna 85 duizend in 2012 naar ruim 336 duizend in 2017. Dit past binnen de trend van eHealth: er zijn steeds meer manieren voor (digitaal) contact tussen patiƫnt en zorgaanbieder en ook huisartsen maken hier steeds vaker gebruik van. Ook het aantal telefonische consulten bij de huisarts is gestegen, met ruim 2,5 miljoen consulten in 5 jaar tijd. In 2012 waren dit er nog 17,9 miljoen, en in 2017 ruim 20,5 miljoen.

br />Vrouwen (54%) gaan vaker naar de huisarts dan mannen. Tot een leeftijd van 14 jaar is dat precies andersom; jongens gaan vaker dan meisjes. In totaal gaven we in 2017 2,7 miljard euro uit aan huisartsenzorg. In 2012 was dat nog 2,3 miljard euro.

Voorgeschreven medicijnen
Bloeddrukregulerende middelen werden in 2017 het meest voorgeschreven door de huisarts. In totaal gaat het om ruim 800 miljoen dagdoseringen met een vergoed bedrag van ruim 45 miljoen euro, aan iets minder dan 2 miljoen patiënten. Ook cholesterolverlagers en maagzuurremmers worden veel voorgeschreven, respectievelijk 743 en 718 miljoen dagdoseringen.

Meer actuele zorginzichten
Naast deze publicatie brengt Vektis Intelligence meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld EPA, wijkverpleging, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.