Samenwerking DC Klinieken en FUJIFILM resulteert in grootste PACS-platform van Nederland

02-08-2018

DC Klinieken biedt vanaf de oprichting in 1995 radiologische diagnostiek en is uitgegroeid tot een van de grootste aanbieders in Nederland. De samenwerking met FUJIFILM past uitstekend binnen de groeiambities van DC Klinieken; toonaangevende en innovatieve zorg bieden met een landelijke dekking. Voor FUJIFILM betekent dit een groeiend marktaandeel binnen de radiologische diagnostiek. FUJIFILM ziet deze samenwerking met DC Klinieken als een belangrijke bevestiging van hun innovatieve totaaloplossingen voor RIS, PACS, Spraakherkenning, Cardio, Endoscopie en Enterprise Imaging. Deze samenwerking biedt voor FUJIFILM een versteviging van hun huidige marktpositie en een uitstekend uitgangspunt voor verdere groei binnen Nederland.

br />Centrale opslag & grootste PACS van Nederland
DC Klinieken, met inmiddels 15 centra door Nederland, biedt op 7 locaties radiologische diagnostiek. Door het toegenomen volume en technologische veranderingen binnen de specialisme is DC Klinieken klaar voor verdere opschaling. De beelden komen van onder andere dexa-en röntgenapparatuur, MRI-scanners en C-bogen. Door de komst van dit platform worden alle opnamen centraal op een locatie opgeslagen en door de radiologen van DC Klinieken beoordeeld.

Efficiency
Het nieuwe PACS bevordert naast gegevensuitwisseling tussen centra ook de onderlinge samenwerking tussen medewerkers. Dit wordt gerealiseerd doordat het platform volledig is ontsloten binnen het eigen netwerk van DC Klinieken. Verslaglegging wordt eenvoudiger verdeeld en het aantal handelingen door ondersteunend personeel zal in combinatie met een modern RIS worden gereduceerd. Door de aanschaf van het nieuwe PACS worden zorgprocessen verder geautomatiseerd. Deze ontwikkeling past goed binnen de bedrijfsstrategie van DC Klinieken; het bedrijf zet in op een digitale transformatie van de organisatie.

Toename servicelevel
Het nieuwe platform biedt een hogere servicelevel aan voor verwijzers van DC Klinieken. Zij kunnen met het nieuwe PACS alle beelden inzien en opvragen. Alle beelden zijn digitaal opgeslagen en zijn ook zo op te vragen. Door beveiligde gegevensbescherming is het vanaf heden mogelijk om digitaal beelden uit te wisselen tussen DC Klinieken en verwijzers.

DC Klinieken
DC Klinieken is een keten van 15 zelfstandige behandelcentra (ZBC). De organisatie is in 1995 opgericht door Loek Winter en inmiddels uitgegroeid tot een landelijke zorgorganisatie. Meer dan 500 medische professionals leveren dagelijks verzekerde, doelmatige en meetbare medisch specialistische zorg. De zorg van DC Klinieken onderscheidt zich ten opzichte van traditionele zorgaanbieders door binnen een kleinschalige setting laagcomplexe zorg zeer efficiënt aan te bieden.

Door meer focus binnen ons zorgaanbod, meer specialisatie en hoge volumes binnen deze specialismen te realiseren, worden onze kwaliteitsnormen verder omhoog gestuwd. Met deze benadering van zorg nemen wij onze verantwoordelijkheid om de zorg in Nederland voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden.

Loek Winter
Loek Winter is ruim 25 jaar zorgondernemer. Als oprichter van DC Klinieken geeft hij leiding aan verschillende medisch specialistische centra, via de MC Groep is hij betrokken bij ziekenhuizen in Lelystad (MC Zuiderzee), Emmeloord (MC Emmeloord) en Amsterdam (MC Slotervaart). In 2012 nam hij DeSeizoenen (voorheen Zonnehuizen) over en in partnerschap met Cardiologie Centra Nederland is Winter betrokken bij de doorstart van voormalig ziekenhuis De Sionsberg. Beide verlieslatende bedrijven zijn in de afgelopen jaren omgevormd tot financieel gezonde ondernemingen. Daarnaast zet Winter in op toekomstgerichte zorg binnen kleinschalige woonvoorzieningen zoals de Thomashuizen (verstandelijk gehandicapten) en Herbergier (dementerende ouderen).

Het doel van Loek Winter is het efficiënter en betaalbaar maken van de Nederlandse gezondheidszorg, zowel voor de patiënt als voor de zorgverleners.