Weer bedden in oude Havenziekenhuis

02-08-2018

Het licht zal ’s nachts weer branden in het voormalige Havenziekenhuis in het Rotterdamse centrum. Naast de Havenpolikliniek komt er een speciale afdeling met bedden voor oudere patiënten, die niet thuis horen in het ziekenhuis, maar ook niet alleen in hun eigen huis kunnen slapen.

br /> Verleden najaar sloot het Havenziekenhuis. De operatiekamers en afdelingen met bedden gingen op slot. De Havenpolikliniek bleef achter, onder de paraplu van vier Rotterdamse ziekenhuizen. Zonder het bezoek en de patiënten voor opnames is het vele malen rustiger in het gebouw aan de Maasboulevard.

Een jaar later na het einde van het ziekenhuis beginnen de vier ziekenhuizen een nieuw aanbod voor oudere patiënten, boven de poliklinieken die voor patiënten van alle leeftijden blijven.

De afdeling met bedden van ouderenzorgorganisatie Fundis is onderdeel van Oud Haven, de werktitel van het nieuwe concept. Bij de opening op 1 oktober zijn er 16 bedden, later worden dat 28 bedden. Nu liggen oudere patiënten soms te lang in een ziekenhuisbed, omdat ze nog niet naar huis kunnen. Ook worden patiënten via de spoedeisende hulp opgenomen, als ze eigenlijk niet in het ziekenhuis thuis horen. En soms zoeken huisartsen een veilige plek voor een patiënt die tijdelijk extra zorg nodig heeft.

De beddenafdeling moet deze problemen oplossen, waarbij de patiënt de verantwoordelijkheid is van een huisarts of van een specialist ouderengeneeskunde. Het is geen ziekenhuis, maar er kan wel zorg worden gegeven zoals een infuus bij uitdroging.

Langer zelfstandig
In Oud Haven wordt verder gewerkt aan wegen waardoor ouderen langer gezond zelfstandig kunnen blijven wonen. Hiervoor komt een proeftuin en een kennis- en expertisecentrum. Innovaties die hier worden bedacht kunnen bij succes in de hele stad worden ingevoerd.

,,We willen een plek zijn waar mensen willen werken. We willen leerlingen hier helpen opleiden’’, zegt Mark Janssen, bestuurder van Franciscus Gasthuis & Vlietland namens de vier ziekenhuizen.

De oudere patiënt en zijn mantelzorger staat centraal, zo is de belofte. Zij moeten de zorg krijgen op de juiste plek, waarbij de drempel laag moet zijn. Allerlei partijen moeten daarvoor samen werken. Tot midden 2020 gebeurt dit in het gebouw van het voormalige Havenziekenhuis aan de Maasboulevard.

In Oud Haven moet achter één gevel één loket voor e-health en zorg komen
De wens is dat hier een loket over e-health komt, welzijnsvoorzieningen, een woningcorporatie maar bijvoorbeeld ook een fysiotherapeut. Dit allemaal achter één ingang met één loket. ,,Ook huisartsen kunnen hier spreekuur houden, waarbij de specialisten in de buurt zijn’’, zegt locatiemanager Fimke Wiersma.