MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart treffen maatregelen voor herstel en vernieuwing

02-08-2018

Bestuur, commissarissen en aandeelhouders van MC IJsselmeerziekenhuizen (met de locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten) en MC Slotervaart in Amsterdam zijn het eens geworden over een integraal pakket aan maatregelen en vernieuwingen om versneld de financiƫle resultaten bij de ziekenhuizen te verbeteren en om op een goede wijze zorg te kunnen blijven bieden aan patiƫnten.

br />Een Transitieteam, bestaande uit een brede vertegenwoordiging uit beide ziekenhuizen, krijgt de opdracht om versneld uitvoering te geven aan de gezamenlijke strategische thema’s van beide ziekenhuizen en om de herstelplannen die in de afgelopen periode zijn uitgewerkt, slagvaardig uit te voeren. Scherpe keuzes zijn onontbeerlijk om de continuïteit op de langere termijn te kunnen waarborgen. Ook zal samenwerking met externe partners in de zorg verder worden uitgebouwd of geïntensiveerd.

Het is vanzelfsprekend dat de patiënt toegang blijft houden tot de best denkbare zorg in beide ziekenhuizen. De patiëntenzorg zal dan ook geen hinder ondervinden van het komende transitieproces.

Vernieuwing in bestuur en toezicht
De accenten die de komende tijd zullen worden gelegd, leiden ook tot veranderingen in bestuur en toezicht. Daarbij is de continuïteit in beide ziekenhuizen geborgd. Met ingang van 1 augustus 2018 vinden derhalve binnen beide ziekenhuizen wisselingen plaats zowel in de samenstelling van de raad van bestuur als in de raad van commissarissen.

In MC Slotervaart wordt mevrouw Mariska Tichem voorzitter van de Raad van Bestuur. Mevrouw Tichem is reeds sinds 2016 lid van de raad van bestuur. Vanwege zijn expertise zal de heer Sjoerd de Blok uit de raad van commissarissen van MC Slotervaart stappen en het voorzitterschap van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen op zich nemen. Willem de Boer zal als lid van de raad van bestuur betrokken blijven.

Aftredend lid van de raad van bestuur van MC IJsselmeerziekenhuizen mevrouw Marja Sleeuwenhoek: “Hoewel ik altijd met buitengewoon veel plezier voor de IJsselmeerziekenhuizen heb gewerkt, is het bij een nieuwe koers tijd voor een nieuwe bestuurder. Organisatorisch en op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de zorg is de afgelopen twee jaar een grote stap voorwaarts gemaakt. Alle medewerkers van het ziekenhuis mogen trots zijn op de wijze waarop zij hebben bijgedragen aan het fundament voor goede, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Ik wens de organisatie, samen met de zorgpartners in de regio, alle goeds om er voor te blijven zorgen dat de patiënten en bezoekers in de regio kunnen blijven vertrouwen op goede zorg.”

Ook mevrouw Joan Leemhuis-Stout, wier termijn als voorzitter van de raad van commissarissen van MC IJsselmeerziekenhuizen op 1 augustus afloopt, is positief over de vernieuwingen in de raad: “Ik vertrouw erop dat het bieden van duurzame, kwalitatief hoogwaardige curatieve gezondheidszorg in oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder de drijfveer van de commissarissen, ook in nieuwe samenstelling, blijft.”

Vertrouwen
Bestuur, commissarissen en aandeelhouders danken allen die meewerken en tot dusver hebben meegewerkt aan de toekomst van MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bestuurders en commissarissen op hun beurt erkentelijk voor hun inzet in de afgelopen jaren, ook voor hun constructieve opstelling ten aanzien van de vernieuwingen bij bestuur en commissarissen.

Loek Winter namens de AvA: “Er is hard gewerkt, artsen en verpleegkundigen en overige medewerkers verdienen alle lof. Er is de afgelopen jaren een begin gemaakt met het aanbrengen van focus. Maar er moet nu met slagkracht worden doorgepakt. Ook ontwikkelingen op het gebied van e-health gaan enorm snel. Dus: we moeten gereed zijn voor de toekomst, een bestendige toekomst. Ten tijde van de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart was de situatie ernstig en een faillissement niet ondenkbaar. De schulden zijn nu sterk afgenomen. Daar ben ik trots op.”

Vorming Transitieteam
Het Transitieteam is in wording. Nadere mededelingen zullen naar verwachting in september/oktober volgen. Dat geldt ook over de inhoudelijke communicatie met betrekking tot de toekomstvisie en de bijbehorende strategische thema’s, de beoogde uitvoering en het tijdspad. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden gepubliceerd op de websites van beide ziekenhuizen.