Meeste anesthesiologen gebruiken medische apps

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

16-12-2015

Meer dan driekwart van de anesthesiologen gebruikt apps voor het gebruik van anesthetica. Dat blijkt uit een online-enquête die door het RIVM via de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie werd verspreid onder 2200 anesthesiologen, maar die slechts door 36 respondenten volledig werd ingevuld.

align="">Van de anesthesiologen die apps gebruiken op het werk (83 procent) zijn de meeste tussen de 30 en 40 jaar. Zij gebruiken 42 verschillende apps voor het werk en vooral voor het zoeken naar informatie over anesthetica en voor het opzoeken van richtlijnen en het berekenen van doseringen. Het meest genoemd werden de apps ‘Farmaceutisch kompas’ en ‘Klinische anesthesiologie’. Meestal werden ze door collega’s getipt over apps of ze zochten ze zelf op in de appstore. De respondenten zeggen alleen apps te gebruiken van betrouwbare bronnen of, soms, de betrouwbaarheid te controleren met eigen kennis.

De meeste respondenten gaven aan niet te weten of de gebruikte apps een CE-markering hebben, die vereist is als de app een medisch hulpmiddel is. Dat de informatie op de apps snel, gemakkelijk en up-to-date beschikbaar is, wordt als belangrijkste voordeel genoemd. Nadelen zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de informatie en over de berekeningen in de apps. Vanuit het ziekenhuis, tussen collega’s onderling of vanuit de beroepsvereniging is er geen beleid beschikbaar over het gebruik van apps op het werk.

Volgens het RIVM is het aantal gezondheidsapps in de iTunes appstore (Apple) gestegen van 5800 in januari 2011 tot 23.000 in juni 2013. Een recente schatting van het RIVM is dat er bij elkaar – dus ook Android-versies – rond de 100.000 gezondheidsapps bestaan. Vanwege de wisselende kwaliteit is er volgens het RIVM behoefte aan goede informatie over de betrouwbaarheid, effectiviteit en kwaliteit van gezondheidsapps.

Het RIVM onderzocht – op basis van de appstore – 116 apps en e-tools diabetes (websites met een toepassing waar gegevens ingevoerd moeten worden) voor anesthesiologen en voor het reguleren van bloedglucose door patiënten met diabetes, die ook een enquête voorgelegd kregen. Iets meer dan 10 procent van de onderzochte apps is bedoeld voor zorgprofessionals. Wereldwijd werd één app voor anesthesiologen meer dan 100.000 keer gedownload, namelijk de app ‘anesthesiologist’. Ook de app ‘Medisch Handboek’ werd vaak gedownload.

Simone Paauw

RIVM: Patiënten en artsen ervaren veel voordelen van apps voor geneesmiddelengebruik

Datum   Titel
25-11-2015   WhatsApp populair onder artsen
13-06-2012   Het Wilde Westen van de apps
01-07-2015   KNMG maakt richtlijn voor omgaan met medische apps

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact