Vektis Intelligence: grote regionale verschillen bij wijkverpleging

12-07-2018

Uit onderzoek van Vektis Intelligence naar de wijkverpleging in Nederland blijkt dat de gemiddelde kosten voor wijkverpleging circa 6.200 euro per cliƫnt in 2017 zijn. Mannen hebben gemiddeld 5.600 euro aan kosten en vrouwen 6.500 euro.

br />Daarnaast maken mensen met wijkverpleging ook veel gebruik van geneesmiddelen (99%), ziekenhuiszorg (95%) en hulpmiddelen (79%), bijvoorbeeld een bloedglucosemeter in het geval van diabetes.

In 2017 maken ruim 550 duizend mensen gebruik van wijkverpleging. Per maand stroomden er 18 duizend nieuwe cliënten in. De totale uitgaven voor wijkverpleging in 2017 bedragen 3,4 miljard euro. Dat is 6% hoger dan in 2016.

Regionale verschillen
De regionale verschillen in het gebruik van wijkverpleging zijn groot. In Stadskanaal, Westerwolde en Sluis wordt vaker een beroep gedaan op de zorg die de wijkverpleging biedt dan in bijvoorbeeld Urk en Zeewolde.
Kijk voor meer inzichten over de wijkverpleging op onze website met publieke zorginzichten van Zorgprisma Publiek.

Wijkverpleging
Wijkverpleging is er voor mensen die thuis verzorging of verpleging nodig hebben. Het gaat hierbij om hulp bij de algemene dagelijkse verrichtingen, zoals wassen en aankleden of het klaarzetten en toedienen van medicijnen. En ook het verrichten van verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging. Wijkverpleging wordt vergoed uit de basisverzekering.

Meer actuele zorginzichten
Naast de publicatie van vandaag brengt Vektis Intelligence op deze website meer zorgthema’s breed in beeld. Bijvoorbeeld mondzorg, huisartsenzorg, COPD/astma, fysiotherapie en dure geneesmiddelen. Vektis Intelligence wil met dit soort inzichten in de zorg een bijdrage leveren aan de brede maatschappelijke zorgdiscussie en verschillende partijen – zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheid en politiek – helpen om de juiste keuzes te maken voor goede zorg.