Anouk Vermeer - De Boer treedt toe tot raad van bestuur UMC Utrecht

12-07-2018

Mevrouw drs. ing. Anouk Vermeer – de Boer is met ingang van 1 oktober 2018 benoemd tot lid van de raad van bestuur van het UMC Utrecht. Met haar benoeming brengt de raad van toezicht het bestuur van het UMC Utrecht op de gewenste sterkte van vier bestuurders.

br />“Met Anouk Vermeer aan boord kan het UMC Utrecht zich ten volle toeleggen op de uitvoering van zijn ambities op gebied van patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Met haar trackrecord op het gebied van innovatie- en operationeel management in combinatie met haar ervaring in de zorgsector weet het UMC Utrecht zich verzekerd van een bestuurder die een waardevolle bijdrage gaat leveren. Anouk gaat zich daarbij onder meer toeleggen op de operationele aansturing van de zorgactiviteiten, zodat de zorgverlening aan de patiënten van het UMC Utrecht in de nabije toekomst nog beter aansluit op de wensen van de patiënt”, zegt voorzitter raad van toezicht Caroline Princen.

Anouk Vermeer – de Boer komt over van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, alwaar zij sinds 2015 zorggroepmanager is. In die hoedanigheid was zij onder meer verantwoordelijk voor het Catharina Hart & Vaatcentrum. Eerder werkte zij voor DSM Biomedical als Business Unit Directeur Biomaterialen. Daarvoor werkte zij 18 jaar voor Philips in diverse posities en in haar laatste functie was zij General Manager Philips Healthcare Solutions. Ze heeft technische natuurkunde en bedrijfskunde gestudeerd.

De raad van bestuur van UMC Utrecht bestaat vanaf 1 oktober 2018 uit: prof. dr. Margriet Schneider (voorzitter), prof. dr. Frank Miedema (decaan), drs. Mirjam van Velthuizen – Lormans en drs. ing. Anouk Vermeer – de Boer