Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool kiest voor zoveel mogelijk gekwalificeerde bachelor-verpleegkundigen

05-07-2018

Voor het collegejaar 2019-2020 laten bijna alle hbo-opleidingen Verpleegkunde hun numerus fixus los. Het besluit om de fixus in te trekken geldt voor alle voltijd-, deeltijd- en duale hbo-opleidingen verpleegkunde, met uitzondering van de voltijdopleiding van de Hanzehogeschool Groningen.

br />De opleiding Verpleegkunde in Groningen is de grootste hbo-v van Nederland met ca. 2.100 studenten. Ieder schooljaar zijn er ongeveer 1.900 stageplaatsen nodig. De Academie voor Verpleegkunde neemt haar verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk goed opgeleide hbo-verpleegkundigen de zorg in te laten stromen en kiest voor gefaseerde groei. In overleg met de regionale zorginstellingen wordt onderzocht of er 50 extra stageplaatsen kunnen worden gecreëerd voor studiejaar 2019-2020.

Daarnaast kiest de hogeschool ervoor om bij de discussie rond de numerus fixus te kijken naar de uitstroom. Door een numerus fixus op de voltijdopleiding Verpleegkunde te handhaven, kan de opleiding gemotiveerde studenten selecteren en ontstaat er minder uitval tijdens de opleiding. Sinds de invoering van de numerus fixus is het uitvalpercentage gedaald van 27% (in 2012) naar 8% (in 2017).

Bovendien biedt de Hanzeschool een groeiend aantal verpleegkundigen op niveau 4 én professionals in de zorg- en welzijnssector de mogelijkheid om – zonder numerus fixus - versneld het bachelorsdiploma Verpleegkunde te halen. Met als resultaat: een groei in het aantal gediplomeerde hbo-verpleegkundigen van 239 in 2013 naar 420 in 2018.

En dát is het uiteindelijke doel van de Academie voor Verpleegkunde: zoveel mogelijk gekwalificeerde bachelor-verpleegkundigen.