Psychiaters willen positie als medisch specialist verankerd zien in cao

21-06-2018

Een drietal psychiaters en een psychiater in opleiding zijn een iniatief gestart om aandacht te vragen voor de formele positie van de psychiater in cao-GGZ die op dit moment op de onderhandelinstafel ligt. Medisch specialisten (dus ook psychiaters) die in ziekenhuizen werken, hebben hun positie ten opzichte van de raad van bestuur geregeld in de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS). Vreemd genoeg gelden deze bepalingen niet voor psychiaters die in een GGZ-instelling werken.

br />Psychiaters vinden dat daarmee een belangrijke competentie, namelijk het klinisch leiderschap, onvoldoende geborgd is. Op deze competentie worden ze vijfjaarlijks getoetst in het kader van hun herregistratie als medisch specialist en ook uit jurisprudentie vanuit het tuchtrecht blijkt dat deze positie van belang is. Ze startten deze week een actie om tot een ledenraadpleging tot komen, zodat dit punt ingebracht kan worden tijdens de onderhandelingen. De psychiatervereniging NVvP ziet de relevantie van de genoemde punten en is benieuwd naar de uitkomsten. Inmiddels is bijna de helft benodigde handtekeningen voor een ledenraadpleging al binnen.

Een psychiater is elke dag bezig met diagnostiek, indicatiestelling en beleid. Dat beleid voeren ze soms zelf uit, soms verwijzen ze door. Om in individuele casussen goed beleid te kunnen maken, moeten zij zich bezig houden met het beleid van hun poli, afdeling of team en soms zelfs met het beleid van de instelling of het instituut, denk aan hoe er met diensten omgegaan wordt, het vacature-beleid en de opname-afspraken. Dit alles heeft directe invloed op het dagelijks werk van de psychiater en vraagt dus ook hun aandacht.

Dat is wat klinisch leiderschap genoemd wordt: uitstijgen boven de individuele arts-patient-relatie en de brede blik aanmeten, initiatief nemen, een voorloper of aanjager zijn of het voortouw nemen. In veel instellingen is hier op informele wijze ruimte voor en in sommige instellingen is er ook een medische staf of een vakgroep waar precies dit aan de orde komt. Maar geen enkele ggz-instelling heeft een hoofdstuk zoals alle andere medisch specialisten in Nederland dat wel hebben; namelijk AMS 8 (hoofdstuk 8 uit de arbeidsvoorwaarden medisch specialisten). Een hoofdstuk waarin zaken omtrent beleid en klinisch leiderschap geregeld worden ontbreekt in de CAO-GGZ en ook in de CAO die van toepassing is op bijvoorbeeld het NIFP.

Dat vraagt om reparatie en om actie. Het gaat om een kernwaarde van het vak: het formeel vastleggen van klinisch leiderschap - een alom erkende en voor herregistratie relevante competentie, datgene dat ons maakt tot medisch specialist.