Chirurg opereert ook na nachtwerk goed

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact

27-08-2015

Zij beschikten over data van bijna veertigduizend patiënten die door 1448 chirurgen waren geopereerd in zowel academische als perifere ziekenhuizen. Op basis...

align="">Zij beschikten over data van bijna veertigduizend patiënten die door 1448 chirurgen waren geopereerd in zowel academische als perifere ziekenhuizen. Op basis van codering konden de onderzoekers achterhalen of een operatie tussen middernacht en 7 uur ’s ochtends plaatsvond, of op een ander moment. Van 12 verschillende procedures (van CABG tot plaatsing van een heupprothese) werden ‘paren’ gezocht: vergelijkbare patiënten, die overdag waren geopereerd, met als verschil dat de operateur wel of niet de nacht voorafgaand had geopereerd.

Na vergelijking bleek er geen significant verschil in optreden van complicaties, overlijden of heropname binnen 30 dagen tussen beide groepen. De leeftijd van de operateur, het type ziekenhuis of ingreep maakte ook geen verschil. Alleen was er een kleine toename van het aantal complicaties als de chirurg twee of meer nachtelijke operaties had uitgevoerd.

De auteurs noemen een aantal mogelijke verklaringen voor hun bevindingen, die ingaan tegen sommige andere onderzoeken. Een opvallende detail is bijvoorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van de operateur in beide groepen 46 was: het gaat hier dus om gemiddeld ervaren operateurs. Mogelijk is het effect van nachtwerk op minder ervaren chirurgen, al dan niet in opleiding, groter. Wellicht weten de ervaren chirurgen van zichzelf goed wanneer ze wel en niet te moe zijn om goed te functioneren, en kunnen ze daar hun werk op aanpassen. Hiermee is dus níet aangetoond dat slaapdeprivatie geen effect op prestaties heeft, al is het maar omdat er geen informatie beschikbaar was over hoeveel uren een arts wel of niet geslapen had vooraf, of over het tijdstip op de dag waarop de operatie plaatsvond.
Sophie Broersen

N Engl J Med, 2015. Doi: 10.1056/NEJMsa1415994

Lees ook:

Geschreven door:
Webredactie Medisch Contact